Relikwie Krzyża Świętego pod schodami. Wielkie odkrycie w krypcie

W grocie w kościele oo. Pijarów w czasie Wielkanocy urządzany jest grób Pański (fot. arch.PAP/Jacek Bednarczyk)

59 niewielkich nisz z relikwiami świętych i Krzyża Świętego znaleziono w krypcie kościoła oo. Pijarów w Krakowie. Co prawda wiedziano ze źródeł archiwalnych, że relikwie zostały tam umieszczone w XVIII wieku, przypuszczano jednak, że nie dotrwały do naszych czasów.

Żebro w szkatułce. W Moskwie powitano relikwie świętego Mikołaja

W niedzielę, po raz pierwszy od 930 lat, miasto Bari we włoskiej Apulii opuściły relikwie św. Mikołaja, biskupa Miry. Fragment żebra świętego,...

zobacz więcej

Prawy bieg schodów liczy 28 stopni i po nich wierni wchodzili na kolanach. To właśnie pod tymi stopniami konserwatorzy znaleźli po dwa symetrycznie usytuowane otwory z relikwiami. W trzech stopniach, oznaczonych od góry krzyżami, były kolejne, dodatkowe otwory.

– Z krótkiej kwerendy, którą udało się przeprowadzić w materiałach archiwalnych, wynika, że w tych trzech stopniach: pierwszym, środkowym i ostatnim znajdują się relikwie Krzyża Świętego, a w pozostałych miejscach – relikwie świętych. W jednym z przekazów była mowa, że wydrążono też otwory pod pamiątki z Ziemi Świętej, przywiezione przez ks. Piotra Włosta – powiedziała Karolina Pachota z prowadzącej prace firmy konserwatorskiej.

Otwory są niewielkie, mają kilka centymetrów wysokości. Ile relikwii się w nich zachowało i których świętych, jeszcze dokładnie nie wiadomo. Były one umieszczone najprawdopodobniej w metalowych szkatułkach, z których część skorodowała.

Pewne jest, że w XVIII wieku w krypcie kościoła odprawiane były nabożeństwa związane z Męką Pańską. Po prawej stronie schodów znajdowała się tablica z instrukcją dla wiernych, w jaki sposób mają się zachować, pokonując stopnie. Tablica już nie istnieje, ale w archiwalnych materiałach zapisana jest jej treść: „Po tych stopniach na klęczkach idziesz na ofiarę/Bo w nich relikwie świętych pańskich są złożone/co ginęli za świętą katolicką wiarę i w nagrodę odnieśli męczeńską koronę”.

Włochy: skradziono urnę z relikwią świętego Jana Bosko

W rejonie Asti w Piemoncie na północy Włoch nieznani sprawcy ukradli urnę zawierającą relikwię świętego Jana Bosko (1815-1888), założyciela...

zobacz więcej

Relikwie mają być wydobyte, zinwentaryzowane, sfotografowane i zabezpieczone pod nadzorem oo. pijarów. – Chcemy te relikwie i pozostałości po relikwiarzach, bo niektóre z nich są zniszczone, wyjąć i zabezpieczyć. Przeniesiemy je w godne miejsce na czas dalszych prac. Zakładamy, że wrócą z powrotem do tego miejsca, z którego zostały wyjęte – powiedział o. Józef Tarnawski, ekonom prowincji oo. pijarów.

Dodał, że w przekazach klasztornych były informacje o relikwiach, ale krypta i schody były w takim stanie, że ciężko było dostrzec, gdzie mogą się znajdować. Dopiero prowadzone obecnie prace: odczyszczenie schodów i zbicie tynków wtórnych pozwoliły odsłonić maleńkie wnęki.

W kościele oo. Pijarów realizowany jest projekt rewaloryzacji nowo odkrytych zabytkowych polichromii w krypcie. Prace, które potrwają do jesieni 2019 r., mają zapewnione finansowanie z funduszy, którymi dysponuje SKOZK. Ojcowie pijarzy na prace remontowe i konserwatorskie otrzymali także środki z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko, przekazane przez ministerstwo kultury. Zaangażowali też środki własne zakonu.

źródło:

Zobacz więcej