Komisja Europejska podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski do 4,6 proc.

Eksperci KE przedstawili prognozy wzrostu PKB dla Polski (fot. Shutterstock/ lazyllama)

Ekonomiści Komisji Europejskiej podwyższyli prognozę wzrostu PKB Polski w 2018 roku z 4,3 proc. do 4,6 proc. Szacunki na rok 2019 utrzymali na poziomie 3,7 proc.

Polska czwarta w UE pod względem wzrostu PKB na mieszkańca

Polska jest czwarta w UE pod względem wzrostu PKB na mieszkańca – wynika z danych Komisji Europejskiej, która porównała okresy poprzedzające dwie...

zobacz więcej

Według ekonomistów KE inflacja w 2018 roku wyniesie 1,3 proc. rok do roku, zaś w 2019 roku wzrośnie do 2,6 proc.

W pierwszym kwartale br. wzrost gospodarczy Polski umocnił się, osiągając 1,6 proc. kwartał do kwartału, wspierany głównie przez silną konsumpcję prywatną. Mimo rosnących nakładów na inwestycje publiczne, wzrost inwestycji pozostaje umiarkowany.

KE oczekuje znacznego wzrostu inwestycji publicznych w nadchodzących kwartałach, ponieważ postępuje realizacja projektów finansowanych z funduszy UE.

Komisja Europejska jest zdania, że szybki wzrost płac i wysoki poziom zaufania konsumentów będą wspierać konsumpcję prywatną. Mimo to jednak jej wzrost będzie stopniowo słabł, a to z kolei jest powiązane ze wzrostem inflacji.

źródło:

Zobacz więcej