Sędzia Iwulski z negatywną opinią KRS

– Chciałbym poinformować opinie publiczną, iż sędziowie: pan Zbigniew Myszka, Anna Kozłowska, Bogumiła Ustjanik, Rafał Malarski oraz pan Marian Kocon uzyskali pozytywną opinię. Pozostałe osoby uzyskały opinie negatywną: m.in. pan Józef Iwulski, Jerzy Kuśniar, Maria Szulc, Anna Owczarek, Stanisław Zabłocki – powiedział rzecznik KRS, Maciej Mitera. Rzecznik odniósł się ws. opinii KRS odnośnie do sędziów SN, którzy ukończyli 65 lat. Mogą oni jednak dalej pełnić funkcję, jeśli w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy, czyli do 2 maja, złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent RP wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN. Z kolei zgodnie z majową nowelizacją ustawy o SN, prezydent przed decyzją ws zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, zasięga opinii KRS, która ma 30 dni na zajęcie stanowiska. Jeśli Rada w tym terminie nie przedstawi opinii, uznaje się że KRS wydała opinię pozytywną.