RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Beatyfikacja papieża Jana Pawła II – 1 maja

1 maja odbędzie się beatyfikacja Jana Pawła II - ogłosił Watykan wraz z publikacją dekretu o uznaniu cudu za wstawiennictwem polskiego papieża. Za cud uznano niewytłumaczalne całkowite ustąpienia choroby Parkinsona u francuskiej zakonnicy. Benedykt XVI będzie osobiście przewodniczył beatyfikacji na Placu św. Piotra. 27-letni pontyfikat polskiego papieża przeszedł do historii jako przełomowy dla Kościoła i losów milionów ludzi.

Bardzo się cieszę z tego niezwykle szybkiego zakończenia procesu beatyfikacyjnego naszego umiłowanego papieża Jana Pawła II – powiedział prymas Polski abp Józef Kowalczyk po ogłoszeniu terminu beatyfikacji polskiego papieża. –Właśnie spełnia się pragnienie milionów ludzi, wyrażane już na pogrzebie Jana Pawła II wołaniami „Santo subito” – dodał prymas.

Uroczystość wyniesienia Jana Pawła II na ołtarze przypadnie w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, święta ustanowionego przez papieża Polaka.

Będzie to pierwsza beatyfikacja, jakiej dokona Benedykt XVI. Stanowi jednocześnie odstępstwo od zasady wprowadzonej przez obecnego papieża, który na początku pontyfikatu zrezygnował z przewodniczenia uroczystościom beatyfikacyjnym, powierzając to zadanie swym delegatom i dokonuje wyłącznie kanonizacji.

Postulator zakończonego procesu beatyfikacyjnego, ksiądz Sławomir Oder powiedział, że już teraz można zacząć czekać na cud, wymagany do następnego kroku, jakim byłaby kanonizacja Jana Pawła II.

Tłumacząc aspekty proceduralne procesu beatyfikacyjnego ksiądz Oder podkreślił:„zakończył się właściwie drugi z procesów”. – Pierwszy proces został zamknięty 19 grudnia 2009 roku wraz z aprobatą ze strony Ojca Świętego dla publikacji dekretu o heroiczności cnót Jana Pawła II. Teraz natomiast cieszymy się z tego, że papież zaaprobował publikację dekretu uznającego cud za wstawiennictwem Jana Pawła II. Oznacza to zakończeniem procesu z punktu widzenia kanonicznego.

Trumna ze szczątkami Jana Pawła II zostanie po beatyfikacji przeniesiona, zgodnie z przepisami kanonicznymi, z Grot Watykańskich do bazyliki świętego Piotra. Na marmurowej płycie nagrobnej pojawi się napis „Beatus Ioannes Paulus II”.

Na zlecenie "Wiadomości" TVP1, TNS OBOP zadał Polakom pytanie, czy wybierają się na beatyfikacje Jana Pawła II do Rzymu? Co ósmy badany odpowiedział tak, a to oznaczałoby, że do Watykanu pojechałoby ponad 4 mln osób!

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Podczas ceremonii pogrzebowej w Rzymie, zgromadzeni na Placu Świętego Piotra wznosili transparenty z napisem „Santo subito”, czyli „Święty natychmiast”.

Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II

Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II rozpoczął się niedługo po jego śmierci, w czerwcu 2005 roku, dzięki decyzji Benedykta XVI. Papież skorzystał z przysługującego mu prawa i uchylił regułę 5 lat, które muszą upłynąć od śmierci kandydata na ołtarze.

Do beatyfikacji wybrano trudny, jak się podkreśla, przypadek niewytłumaczalnego z medycznego punktu widzenia całkowitego ustąpienia objawów zaawansowanej choroby Parkinsona u francuskiej zakonnicy Marie Simon-Pierre. Dwa miesiące po śmierci Jana Pawła II modliła się ona do niego z całą swą wspólnotą zakonną.

Dokumentację w sprawie cudu zaaprobowały na przełomie listopada i grudnia komisje lekarzy i teologów w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. We wtorek cud został uznany przez komisję kardynałów. Dekret w tej sprawie z prośbą o jego aprobatę został przekazany Benedyktowi XVI wyjątkowo szybko, zaledwie trzy dni po głosowaniu kardynałów.

Droga Jana Pawła II do świętości

Papież Polak zasiadał na Stolicy Piotrowej ponad 26 lat. Był pierwszym od ponad 450. lat biskupem Rzymu nie pochodzącym z Włoch. Jego pontyfikat, trzeci pod względem długości w dziejach, wywarł szczególny wpływ na losy Kościoła katolickiego i całego świata. Nazywany papieżem pielgrzymem, Jan Paweł II odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedzając 129 krajów. Spotykał się z ludźmi cierpiącymi głód i nędzę materialną i niestrudzenie docierał wszędzie tam, gdzie było łamane prawo człowieka do wolności i godnego życia. Nie wahał się zajmować stanowiska w sprawie konfliktów politycznych i trudnych problemów społecznych.

Nazywany „Najwyższym Budowniczym Mostów”, Jan Paweł II zaangażował się w działania na rzecz porozumienia między wyznawcami chrześcijaństwa, judaizmu oraz islamu. Był pierwszym papieżem, który odwiedził kościół protestancki oraz synagogę, a także rozpoczął publiczny dialog głowy Kościoła katolickiego z muzułmanami.

Papież apelował i z determinacją upominał się o prawa człowieka i pokój na świecie, także podczas wystąpień na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 1979 i 1995 roku. Jan Paweł II wezwał wówczas narody, by podjęły „ryzyko solidarności, a tym samym ryzyko pokoju”.

Jan Paweł II doprowadził do trwałego pogodzenia z kościołem ormiańskim, po 1500 latach sporu na temat natury Chrystusa. Patriarcha tego kościoła, katolikos Karekin I złożył papieżowi wizytę w Rzymie. W Roku Jubileuszowym 2000 roku zwrócił się z historyczną prośbą o przebaczenie za błędy Kościoła.

W 1981 roku, kiedy papież ocalał po nieudanym zamachu na jego życie, dał osobiste świadectwo, że można przebaczyć nawet wrogowi. W pierwszym publicznym przemówieniu po zamachu, papież przebaczył zamachowcowi Ali Agcy.

Z inicjatywy Jana Pawła II, podczas jego pontyfikatu, kilka razy w Asyżu we Włoszech gromadzili się przedstawiciele największych religii, aby modlić się o pokój na świecie.

Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który zwołał i przewodniczył 19. spotkaniom młodzieży z całego świata, widząc w ludziach młodych tych, którzy mogą zbudować światowy pokój.

Jan Paweł II przewodniczył blisko 200. uroczystościom beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. Zwołał 14 synodów biskupów, mianował 232. kardynałów, wśród nich 10. Polaków. Był autorem ponad 100. dokumentów, w tym 14. encyklik.

źródło:

Zobacz więcej