RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

„Kraje Trójmorza nie chcą budować podziałów. Mamy inną receptę na integrację”

– Trójmorze zaczyna przybierać swoją pełną postać i wzmacnia rozwój naszej części Europy – powiedział we wtorek podczas otwarcia Forum Regionów Trójmorza w Jasionce k. Rzeszowa prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, Forum Regionów Trójmorza ma integrować Europę Środkową.

We wtorek w Jasionce k. Rzeszowa odbywa się Forum Regionów Trójmorza. – Nasze dzisiejsze spotkanie jest nowym i ważnym etapem rozwoju Inicjatywy Trójmorza, co muszę przyznać, przyjmuję z wielką satysfakcją, radością, ale i wdzięcznością dla państwa, że bierzecie udział w tym – w moim przekonaniu – niezwykle ważnym spotkaniu i niezwykle ważnej idei – powiedział Andrzej Duda.

– Spotykając się na Forum Regionów otwieramy nowy rozdział Inicjatywy, inaugurujemy jej wymiar lokalny i transgraniczny. Jest to ważny krok w realizacji wspólnego planu dla Trójmorza. Forum Regionów wypełnia bowiem postulat bezpośredniego uczestnictwa w inicjatywie szerokiego grona osób zainteresowanych jej powodzeniem – wskazywał prezydent.

Przypominał, że powołaniu Inicjatywy Trójmorza w 2015 r. przyświecała potrzeba wzmocnienia trzech wzajemnie uzupełniających się aspektów współpracy regionalnej: lepszej infrastrukturalnej integracji Europy Środkowej w ramach spójnej i zjednoczonej UE, skoncentrowania wysiłków państw leżących między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym na konkretnych projektach infrastrukturalnych, energetycznych i biznesowych, a także na wspólnym przejściu od fazy teorii i rozmów politycznych do fazy praktycznego wykonania zamierzeń.

– Przede wszystkim, zależało nam na tym, żeby ta współpraca miała charakter całościowy, aby miała charakter wielopiętrowy, aby uczestniczyli w nim nie tylko prezydenci, głowy państw, ale by wzięli w nim udział rządy, jak również i samorząd – dodał Andrzej Duda.

Podczas Forum zostało podpisane porozumienie o utworzeniu Obserwatorium Regionów Trójmorza. Mają go tworzyć m.in. Uniwersytet Rzeszowski, Główny Urząd Statystyczny oraz samorząd województwa. Inicjatywa jest otwarta na współpracę z podobnymi placówki innych krajów Trójmorza. Porozumienie zostało podpisane w obecności prezydenta Andrzeja Dudy.Forum Regionów Trójmorza z udziałem prezydenta i marszałka Sejmu

„Trójmorze pozytywną odpowiedzią na europejskie wyzwania”

– Trójmorze jest pozytywną odpowiedzią na europejskiej, regionalne i lokalne dylematy i wyzwania – powiedział prezydent Andrzej Duda. Mówił również o potrzebie budowy dróg między stolicami krajów Europy Środkowej.

– Trójmorze jest przedsięwzięciem systematycznym, a nie sezonowym, opartym o wolę realizacji konkretnych interesów z wykorzystaniem służących do tego instrumentów. Trójmorzem jest tym samym projektem sprawczym, a nie tylko czysto teoretycznym. Liczne szczyty Trójmorza, Forum Biznesowe w Bukareszcie, spotkania prezydenckich doradców ds. zagranicznych oraz planowany fundusz Trójmorza, którego inicjatorem jesteśmy my, Polska, to środki prowadzącego do tego, by Europa Środkowa systematycznie pracując na rzecz europejskiej spójności stała się sprawcza, efektywna i maksymalnie wydajna – mówił.

Andrzej Duda powiedział również, że „cały czas widać w naszych krajach tę nierównowagę rozwojową, jaka istnieje pomiędzy nami a Europą Zachodnią”.

Przyznał, że budowa dróg i rozwój infrastruktury komunikacyjnej czy powstanie nowych fabryk i rozwój biznesu to „dla naszych społeczeństw są cały czas elementy nowe”. – To są elementy, po których ludzie rozpoznają, że stajemy się rzeczywiście, w pełnym tego słowa znaczeniu, członkami wspólnoty Zachodu pod względem rozwojowym. Cały czas jesteśmy na tej drodze gonienia, cały czas jesteśmy na tej drodze dochodzenia do takiego rozwoju, jaki jest w tamtej części Europy – powiedział prezydent. Dodał, że „to temu ma służyć polityka spójności”.

– Nasze wspólne działanie w ramach Unii Europejskiej poprzez inicjatywę Trójmorza służy właśnie temu, abyśmy stworzyli efekt synergii dla naszych działań, lepiej połączyli środki, które wykorzystujemy choćby w ramach polityki spójności, w sposób bardziej zaplanowany realizowali te połączenia, które tworzymy w swoich krajach po to, aby stały się one w efekcie połączeniami trans granicznymi – mówił Andrzej Duda.

Prezydent uważa, że naszej części Europy potrzeba dobrych połączeń między stolicami. – Potrzebujemy gęstej sieci komunikacyjnej, która będzie odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie środkowoeuropejskich gospodarek i połączy najbardziej oddalone od siebie miejsca – mówił. Jako przykład wymienił trasę Via Carpatia. – Jestem przekonany, że walory tej inwestycji mają znaczenie nie tylko czysto gospodarcze, a więc związane z intensyfikacją relacji biznesowych i kontaktów społecznych. Ich głębszy sens polega na wypełnianiu środkowoeuropejskiej współpracy regionalnej rzeczywistą treścią – dodał.Prezydent spotkał się z premierem i szefem MSZ. Rozmawiali o Trójmorzu

Panele dyskusyjne

W Jasionce zaplanowano również dwa panele dyskusyjne. Pierwszy z nich będzie poświęcony Inicjatywie Trójmorza jako szansie dla regionów, a drugi szlakowi Via Carpatia.

Ich uczestnikami będą m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak, prezes PGNiG Piotr Woźniak oraz dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Adam Eberhardt.

Forum Regionów Trójmorza odbywa się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w podrzeszowskiej Jasionce. Bierze w nim udział blisko 500 gości, m.in. z Czech, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Węgry i Litwy.


Szczerski: potrzebujemy Europy czterech jedności i wolności

Platforma współpracy

Inicjatywa Trójmorza jest platformą współpracy prezydentów dwunastu państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Jej celem jest wzmacnianie spójności Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej państw Europy Środkowej.

Członkami Inicjatywy Trójmorza są: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.


Szczerski: kolejny szczyt Trójmorza jesienią 2018 r. w Rumunii

źródło:

Zobacz więcej