RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Katowice liderem w ilości przeszczepów

Katowicka klinika jest w Polsce liderem, jeśli chodzi o ilość przeszczepów – w Europie jest na trzecim miejscu (arch. PAP/G. Momot)

Klinika Hematologii w Katowicach jest trzecim ośrodkiem tego profilu w Europie pod względem ilości przeszczepów – wynika z opublikowanego Raportu Specjalnego Europejskiej Grupy ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT).

Raport dotyczył aktywności przeszczepowej ośrodków EBMT w 2009 r. 624 ośrodki z 43 krajów wykonały łącznie 31 322 przeszczepy komórek krwiotwórczych.

W tej elitarnej grupie trzecim ośrodkiem wykonującym najwięcej przeszczepów w Europie – po Instytucie Leczenia Raka Paolli-Calmettes w Marsylii i Klinice Uniwersyteckiej w Heidelbergu – okazała się katowicka Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ośrodkiem kieruje śląski konsultant wojewódzki z dziedziny hematologii, prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień. Pod jej kierownictwem w Klinice im. Mielęckiego w 2009 r. wykonano ok. 200 przeszczepów. Podobny wynik klinika uzyskała w minionym roku.

W historii polskiej transplantologii polski ośrodek nie znalazł się nigdy tak wysoko w rankingu. To dla nas wyróżnienie, ale i wyzwanie, bo czujemy na plecach oddech innych świetnych ośrodków – tuż za nami uplasowały się placówki w Essen i Dreźnie – powiedziała prof. Kyrcz-Krzemień.

Mimo że Polska została w raporcie zaklasyfikowana do grupy krajów o średnim dochodzie narodowym, w których wykonuje się mniej przeszczepów, aktywność katowickiego ośrodka wyprzedziła wiele liczących się, renomowanych klinik europejskich z krajów o wysokim dochodzie. Ma to istotne znaczenie dla chorych, gdyż – jak dowodzą badania naukowe EBMT – ośrodki wykonujące dużą liczbę przeszczepów robią to najlepiej i osiągają najlepsze wyniki.

W katowickim ośrodku dokonuje się połowy najtrudniejszych zabiegów przeszczepienia szpiku od dawców niespokrewnionych wykonywanych w całej Polsce. W sumie klinika wykonała dotychczas 2320 przeszczepów komórek krwiotwórczych, w tym szpiku. Najstarszy pacjent, któremu przeszczepiono komórki od dawcy niespokrewnionego, miał 65 lat.

Wiadomo, że jeśli nikt nie podejmuje się leczenia jakiegoś trudnego przypadku, zrobią to Katowice – zauważyła Kyrcz-Krzemień.

źródło:

Zobacz więcej