RAPORT

Pogarda

NIK stwierdziła szereg nieprawidłowości w umowach gazowych za rządów PO-PSL

Najnowsze

Popularne

Najwyższa Izba Kontroli ujawniła raport w sprawie umów gazowych zawieranych w latach 2006-2010. Wynika z niego m.in., że ówczesny minister gospodarki Waldemar Pawlak prowadził negocjacje z Rosją „bez wymaganego umocowania w postaci zatwierdzonej instrukcji negocjacyjnej”. Zdaniem kontrolerów swoich możliwości negocjacyjnych nie wykorzystało także Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Polska wygrywa w sporze cenowym z Gazpromem

Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie orzekł w wyroku częściowym, że spełniona została przesłanka kontraktowa uprawniająca PGNiG do żądania zmiany...

zobacz więcej

Izba wytknęła w ujawnionym w poniedziałek raporcie nieprawidłowości w działaniach ministra gospodarki w zakresie uzgadniania porozumień gazowych z Gazpromem w latach 2009-2010. „Działania ministra gospodarki były prowadzone w znacznej części bez wymaganego umocowania w postaci zatwierdzonej instrukcji negocjacyjnej” – napisano.

Pozytywnie oceniono w raporcie „zapewnienie przez organy państwowe i PGNiG w latach 2006-2011 ciągłości dostaw gazu ziemnego z importu oraz uniknięcie ryzyka niezaspokojenia potrzeb polskich odbiorców”. „Skuteczność negocjacji w sprawie dostaw gazu była istotnie ograniczona z powodu braku alternatywnych wobec kierunku rosyjskiego połączeń polskiego systemu przesyłowego z innymi systemami” – przyznali autorzy.

Rozmowy bez przygotowania, umocowania i troski o równoważne korzyści

Jak jednak wskazano, „działania ministra gospodarki dot. negocjowania w latach 2009-2010 umów z Rosją dot. dostaw gazu były prowadzone w znacznej części bez wymaganego umocowania w postaci zatwierdzonej instrukcji negocjacyjnej, a po zatwierdzeniu takich instrukcji część uzgodnień była niezgodna z wytycznymi o charakterze wiążącym”.

Polska płaci Gazpromowi ok. 30-40 proc. więcej za gaz niż zachodni kontrahenci

– Rosja jest niepewnym partnerem, a Gazprom powinien zacząć nas traktować tak jak partnera zachodniego – stwierdził wiceprezes Polskiego Górnictwa...

zobacz więcej

Jak podano, zarówno minister gospodarki, jak i PGNiG nie wykorzystali w pełni swoich możliwości negocjacyjnych, nie podejmując próby uzyskania w zamian za zgodę na postanowienia korzystne dla strony rosyjskiej równoważnych korzyści dla Polski.

Izba wytknęła ponadto, że negocjacje rządu polskiego z rosyjskim w latach 2009-2010 ws. dostaw gazu ziemnego były podjęte przez stronę polską bez przygotowania merytorycznego.

Według NIK na nieskuteczność negocjacji ze stroną rosyjską, prowadzonych równolegle na poziomie rządów oraz spółek, wpłynęła też niewłaściwa współpraca między ministrem gospodarki a PGNiG.

Izba uważa ponadto, że działania PGNiG w zakresie zawierania umów na gaz w latach 2006-2011 zabezpieczały ciągłość dostaw, ale efekty gospodarcze były gorsze od zakładanych.

Raport objęto klauzulą „zastrzeżone”

Kontrolę dotyczącą zawieranych w latach 2006-2011 umów gazowych Polski i Rosji oraz realizacji inwestycji – terminal LNG w Świnoujściu Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w latach 2011-2013 na wniosek sejmowej Komisji Skarbu Państwa.

Raport objęto klauzulą „zastrzeżone”, ponieważ minister gospodarki oraz szef KPRM 12 października 2012 r. skorzystali z prawa odmowy podpisania protokołów kontroli NIK; odmowy poprzedzono złożeniem zastrzeżeń do protokołu – wynika z ujawnionego dokumentu.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej