RAPORT

Wojna na Ukrainie

Polska wygrywa w sporze cenowym z Gazpromem

Roszczenie PGNiG wobec Gazpromu o ustalenie nowej, niższej ceny kontraktowej jest zasadne (fot. Nikita Shvetsov/Anadolu Agency/Getty Images)
Roszczenie PGNiG wobec Gazpromu o ustalenie nowej, niższej ceny kontraktowej jest zasadne (fot. Nikita Shvetsov/Anadolu Agency/Getty Images)

Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie orzekł w wyroku częściowym, że spełniona została przesłanka kontraktowa uprawniająca PGNiG do żądania zmiany ceny za gaz dostarczany do Polski w ramach Kontraktu Jamalskiego – poinformowała w sobotę spółka.

Polska płaci Gazpromowi ok. 30-40 proc. więcej za gaz niż zachodni kontrahenci

– Rosja jest niepewnym partnerem, a Gazprom powinien zacząć nas traktować tak jak partnera zachodniego – stwierdził wiceprezes Polskiego Górnictwa...

zobacz więcej

Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie uznał argumenty PGNiG i orzekł w wyroku częściowym, że spełniona została przesłanka kontraktowa uprawniająca PGNiG do żądania obniżenia ceny w kontrakcie długoterminowym, na podstawie którego Gazprom dostarcza gaz do Polski (tzw. Kontrakt Jamalski). Przez lata Gazprom odrzucał możliwość dokonania takiej zmiany, w związku z czym cena kontraktowa znacząco przewyższała ceny na rynkach europejskich – poinformował PGNiG.

„Trybunał uwzględnił kluczowe argumenty PGNiG wskazujące na konieczność obniżenia ceny kontraktowej i odrzucił zarzuty formalne Gazpromu, nakierowane na utrzymanie dotychczasowych, nierynkowych warunków cenowych w Kontrakcie Jamalskim. Z satysfakcją przyjmujemy rozstrzygnięcie Trybunału, potwierdzające prawo PGNiG do obniżenia ceny kontraktowej oraz oczekujemy jej obniżenia do poziomu rynkowego w dalszym etapie postępowania” – powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak.

PGNiG chce renegocjować ceny gazu z Gazpromem

Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wystąpiła w środę do Gazpromu o renegocjacje ceny gazu ziemnego dostarczanego do Polski w ramach...

zobacz więcej

„Roszczenie PGNiG o ustalenie nowej, niższej ceny kontraktowej jest zasadne”

Według komunikatu PGNiG Trybunał Arbitrażowy „ustalił, że w listopadzie 2014 r. PGNiG złożyło ważny i skuteczny wniosek o renegocjację ceny kontraktowej”, a także „ustalił, że spełniona została przesłanka opisana w Kontrakcie Jamalskim, uprawniająca PGNiG do żądania obniżenia ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom na podstawie Kontraktu Jamalskiego, potwierdzając tym samym, że co do zasady roszczenie PGNiG o ustalenie nowej, niższej ceny kontraktowej jest zasadne”.

Trybunał Arbitrażowy ustalił też „wbrew twierdzeniom Gazpromu”, że PGNiG „ma prawo zmienić cenę kontraktową w granicach żądania pozwu”. Jednocześnie uznał, że „pierwotne żądanie Spółki (tj. PGNIG – red.) w zakresie nowej formuły cenowej jest zbyt daleko idące, przy czym jednocześnie Trybunał Arbitrażowy ad hoc orzekł, że kwestia ustalenia nowej ceny kontraktowej będzie rozstrzygnięta w dalszym etapie postępowania”.

Pozew PGNiG przeciwko Gazpromowi

Polska spółka uważa, że dotychczasowa cena kontraktowa nie odpowiadała cenie rynkowej, dlatego w 2014 r. PGNiG skorzystało z przewidzianej w kontrakcie jamalskim możliwości renegocjacji ceny. Po wyczerpaniu okresu negocjacyjnego w maju 2015 r. polska spółka skierowała spór do rozstrzygnięcia przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie, a w lutym 2016 r. złożyła pozew przeciwko Gazpromowi.

Podpisany w 1996 r. kontrakt jamalski przewiduje dostawy ok. 10 mld m³ gazu rocznie. Zgodnie z narzuconą przez Gazprom klauzulą take–or–pay PGNiG musi odebrać co najmniej 8,7 mld m³. zakontraktowanego gazu rocznie. Umowa obowiązuje do 2022 r.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej