„STOP Soros”. Węgry uchwaliły pakiet ustaw ws. imigrantów

Węgierski parlament uchwalił pakiet ustaw, w których został zapisany zakaz udzielania pomocy nielegalnym imigrantom. Ustawy są określane jako „STOP Soros” i przewidują kary więzienia lub finansowe. Sankcjami mają być objęte osoby lub grupy, które pomagają imigrantom bez prawa ubiegania się o azyl.