RAPORT

Wojna na Ukrainie

Premier: „Dobry start” to istotny program wspierający rodziny

– Program „Dobry start” ma przede wszystkim wesprzeć bytowo rodziny w momencie, kiedy rozpoczyna się rok szkolny – powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. – Program dotyczy przekazania środków netto w wysokości 300 zł dla każdego ucznia szkoły podstawowej, ponadpodstawowej – dodał.

Rusza kampania „Dobry start”. Kancelaria Premiera publikuje spot

Kancelaria Premiera opublikowała spot promujący program „Dobry start”. Występujący w materiale rodzicie opowiadają, jak istotnym wsparciem będzie...

zobacz więcej

Premier zwrócił uwagę, że zgodnie z obietnicą rozpoczęła się realizacja programu „Dobry start”. – Program dotyczy przekazania środków netto w wysokości 300 zł dla każdego ucznia szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, niezależnie od tego, jakie jest kryterium dochodowe, niezależnie od tego, czy to jest pierwsze, czy drugie dziecko – powiedzział.

– W tym programie chodzi nam przede wszystkim o to, by wesprzeć bytowo rodziny w momencie, kiedy rozpoczyna się rok szkolny. Podkreślamy to na różnych spotkaniach, że to jest kolejny powszechny program, dostępny dla każdej rodziny, które mają dzieci w wieku szkolnym, szkół podstawowej, ponadpodstawowej – podkreślił Morawiecki.

Zaznaczył, że program „Dobry start” będzie funkcjonował niezależnie od innych programów.


Rusza kampania „Dobry start”. Kancelaria Premiera publikuje spotZalewska: 300 zł dla uczniów nie zastępuje darmowych podręczników

Z programu będzie mogło skorzystać 4 mln 600 tys. dzieci

– Z programu „Dobry start” będzie mogło skorzystać 4 mln 600 tys. dzieci, w tym dzieci znajdujące się w pieczy zastępczej – powiedziała we wtorek szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Poinformowała, że aby otrzymać świadczenie należy złożyć odpowiedni wniosek.

Szefowa MRPiPS podkreśliła, że szczególnie istotna jest inwestycja w edukację. – Myślę, że ciągle musimy doceniać inwestycję w edukację, która jest naszą niezwykłą szansą na przyszłość – mówiła.

– „Dobry start” to możliwość skorzystania z wyprawki szkolnej 4 mln 600 tys. polskich dzieci, polskich uczniów, którzy rozpoczną najbliższy rok szkolny – dodała. Rafalska poinformowała, że świadczenie w wysokości 300 zł netto wypłacanego jednorazowo mogą otrzymać uczniowie rozpoczynający rok szkolny do czasu ukończenia 20 roku życia bądź do 24 roku w przypadku osób niepełnosprawnych.

Poinformowała również, że aby otrzymać świadczenie rodzice lub opiekun dziecka musi złożyć wniosek, ponieważ nie będzie ono wypłacane „z urzędu”. Rafalska zaznaczyła, że wnioski można składać w miejscach, w których do tej pory składano wnioski o świadczenie wychowawcze, takich jak "Rodzina 500plus" czy wnioski alimentacyjne.

– To świadczenie będzie również przysługiwało dzieciom znajdującym się w pieczy zastępczej – mówiła szefowa MRPiPS. Rafalska zaznaczyła, że od 1 lipca będzie można składać wnioski online.Rusza kampania „Dobry start”. Kancelaria Premiera publikuje spot

Zalewska: Szkoły wspomogą rodziców w składaniu wniosków o 300 plus

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska zapowiedziała we wtorek, że szkoły będą wspierały rodziców w wypełnianiu wniosków o wypłatę środków w ramach programu „Dobry start”.

Szefowa MEN poinformowała, że w wyniku porozumienia z kuratoriami oświaty, szkoły włączą się w realizację programu „Dobry start”. Pomogą rodzicom przede wszystkim w składaniu wniosków o 300 plus drogą internetową. Podkreśliła, że program „Dobry start” przyczyni się do poprawy poziomu edukacji dzieci. Jak mówiła, nauczyciele często wskazywali, że uczniowie nie mieli odpowiednich przyrządów i materiałów, w związku z tym trudno było prowadzić zajęcia w szkole.

Program ma objąć uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019

Zgodnie z rozporządzeniem podpisanym na początku czerwca przez premiera Mateusza Morawieckiego, 300 zł świadczenie – wypłacane w ramach programu „Dobry start” – będzie przysługiwało niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych, uczących się w szkole, świadczenie przysługiwałoby nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole).

Po raz pierwszy program ma objąć uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Przyznawanie i wypłata świadczenia będą realizowane przez gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - przez powiaty. Świadczenie będzie przyznawane m.in. na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej.

MRPiPS szacuje, że wnioski o wsparcie „300 plus” złoży 3 mln 00 tys. rodzin, a z programu skorzysta 4 mln 6 tys. dzieci. "Koszt w skali kraju to 1 mld 400 mln zł.

Świadczenie na wniosek rodzica lub opiekuna

Świadczenie będzie przyznawane m.in. na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej. Świadczenie nie będzie przysługiwało, gdy dziecko zostanie umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo w pieczy zastępczej (w takim przypadku świadczenie „Dobry start” będzie przysługiwało osobom sprawującym pieczę zastępczą).„Szkolna wyprawka będzie dużym wsparciem dla rodzin”

W jaki sposób złożyć wniosek?

Dokument zakłada, że wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną poprzez portal Emp@tia. Od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski składane także drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub pocztą). Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada.

Rozpatrzenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku złożonego w lipcu i sierpniu i wypłata świadczenia nastąpią nie później niż do końca września.300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia. Premier podpisał rozporządzenie

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej