RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Premier: „Dobry start” to istotny program wspierający rodziny

– Program „Dobry start” ma przede wszystkim wesprzeć bytowo rodziny w momencie, kiedy rozpoczyna się rok szkolny – powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. – Program dotyczy przekazania środków netto w wysokości 300 zł dla każdego ucznia szkoły podstawowej, ponadpodstawowej – dodał.

Rusza kampania „Dobry start”. Kancelaria Premiera publikuje spot

Kancelaria Premiera opublikowała spot promujący program „Dobry start”. Występujący w materiale rodzicie opowiadają, jak istotnym wsparciem będzie...

zobacz więcej

Premier zwrócił uwagę, że zgodnie z obietnicą rozpoczęła się realizacja programu „Dobry start”. – Program dotyczy przekazania środków netto w wysokości 300 zł dla każdego ucznia szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, niezależnie od tego, jakie jest kryterium dochodowe, niezależnie od tego, czy to jest pierwsze, czy drugie dziecko – powiedzział.

– W tym programie chodzi nam przede wszystkim o to, by wesprzeć bytowo rodziny w momencie, kiedy rozpoczyna się rok szkolny. Podkreślamy to na różnych spotkaniach, że to jest kolejny powszechny program, dostępny dla każdej rodziny, które mają dzieci w wieku szkolnym, szkół podstawowej, ponadpodstawowej – podkreślił Morawiecki.

Zaznaczył, że program „Dobry start” będzie funkcjonował niezależnie od innych programów.


Rusza kampania „Dobry start”. Kancelaria Premiera publikuje spotZalewska: 300 zł dla uczniów nie zastępuje darmowych podręczników

Z programu będzie mogło skorzystać 4 mln 600 tys. dzieci

– Z programu „Dobry start” będzie mogło skorzystać 4 mln 600 tys. dzieci, w tym dzieci znajdujące się w pieczy zastępczej – powiedziała we wtorek szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Poinformowała, że aby otrzymać świadczenie należy złożyć odpowiedni wniosek.

Szefowa MRPiPS podkreśliła, że szczególnie istotna jest inwestycja w edukację. – Myślę, że ciągle musimy doceniać inwestycję w edukację, która jest naszą niezwykłą szansą na przyszłość – mówiła.

– „Dobry start” to możliwość skorzystania z wyprawki szkolnej 4 mln 600 tys. polskich dzieci, polskich uczniów, którzy rozpoczną najbliższy rok szkolny – dodała. Rafalska poinformowała, że świadczenie w wysokości 300 zł netto wypłacanego jednorazowo mogą otrzymać uczniowie rozpoczynający rok szkolny do czasu ukończenia 20 roku życia bądź do 24 roku w przypadku osób niepełnosprawnych.

Poinformowała również, że aby otrzymać świadczenie rodzice lub opiekun dziecka musi złożyć wniosek, ponieważ nie będzie ono wypłacane „z urzędu”. Rafalska zaznaczyła, że wnioski można składać w miejscach, w których do tej pory składano wnioski o świadczenie wychowawcze, takich jak "Rodzina 500plus" czy wnioski alimentacyjne.

– To świadczenie będzie również przysługiwało dzieciom znajdującym się w pieczy zastępczej – mówiła szefowa MRPiPS. Rafalska zaznaczyła, że od 1 lipca będzie można składać wnioski online.Rusza kampania „Dobry start”. Kancelaria Premiera publikuje spot

Zalewska: Szkoły wspomogą rodziców w składaniu wniosków o 300 plus

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska zapowiedziała we wtorek, że szkoły będą wspierały rodziców w wypełnianiu wniosków o wypłatę środków w ramach programu „Dobry start”.

Szefowa MEN poinformowała, że w wyniku porozumienia z kuratoriami oświaty, szkoły włączą się w realizację programu „Dobry start”. Pomogą rodzicom przede wszystkim w składaniu wniosków o 300 plus drogą internetową. Podkreśliła, że program „Dobry start” przyczyni się do poprawy poziomu edukacji dzieci. Jak mówiła, nauczyciele często wskazywali, że uczniowie nie mieli odpowiednich przyrządów i materiałów, w związku z tym trudno było prowadzić zajęcia w szkole.

Program ma objąć uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019

Zgodnie z rozporządzeniem podpisanym na początku czerwca przez premiera Mateusza Morawieckiego, 300 zł świadczenie – wypłacane w ramach programu „Dobry start” – będzie przysługiwało niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych, uczących się w szkole, świadczenie przysługiwałoby nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole).

Po raz pierwszy program ma objąć uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Przyznawanie i wypłata świadczenia będą realizowane przez gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - przez powiaty. Świadczenie będzie przyznawane m.in. na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej.

MRPiPS szacuje, że wnioski o wsparcie „300 plus” złoży 3 mln 00 tys. rodzin, a z programu skorzysta 4 mln 6 tys. dzieci. "Koszt w skali kraju to 1 mld 400 mln zł.

Świadczenie na wniosek rodzica lub opiekuna

Świadczenie będzie przyznawane m.in. na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej. Świadczenie nie będzie przysługiwało, gdy dziecko zostanie umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo w pieczy zastępczej (w takim przypadku świadczenie „Dobry start” będzie przysługiwało osobom sprawującym pieczę zastępczą).„Szkolna wyprawka będzie dużym wsparciem dla rodzin”

W jaki sposób złożyć wniosek?

Dokument zakłada, że wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną poprzez portal Emp@tia. Od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski składane także drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub pocztą). Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada.

Rozpatrzenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku złożonego w lipcu i sierpniu i wypłata świadczenia nastąpią nie później niż do końca września.300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia. Premier podpisał rozporządzenie

źródło:

Zobacz więcej