RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

„Dobry start” - 300 zł dla każdego ucznia. Rusza kampania informacyjna

W poniedziałek rusza akcja informacyjna ws. wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla każdego uczącego się dziecka w ramach programu „Dobry start”.
– Świadczenie zasili budżety domowe i pomoże lepiej doposażyć na nowy rok szkolny polskich uczniów – poinformowała w programie „Minęła 8” minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Rafalska: Dzięki rodzinom zastępczym dzieci zyskują bezpieczną przystań

– Wyzwanie, które podejmujecie, świadczy o gotowości do poświęceń oraz otwartości na potrzeby dzieci, które dzięki Waszej trosce zyskują bezpieczną...

zobacz więcej

– To jest realizacja jednego z postulatów premiera Mateusza Morawieckiego. Dla każdego ucznia świadczenie wysokości 300 zł zasili budżety domowe i pomoże lepiej doposażyć na nowy rok szkolny polskich uczniów. Jest to program, który będzie też realizowany w następnym roku. Aż 4 mln 600 osób otrzyma świadczenia. Łączny koszt programu to 1 mld 400 mln zł – powiedziała w programie „Minęła 8” minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

– Ministrowie oraz wiceministrowie w ośmiu województwach będą mieli swoje spotkania z kuratorami, dyrektorami szkół i pracownikami, którzy zajmują się wypłatom tych świadczeń. Bardzo nam zależy, aby tę informację rodzice mieli jak najwcześniej – oświadczyła Rafalska w poniedziałek w radiowych „Sygnałach dnia”.

Minister tłumaczyła, że w ramach programu „Dobry start” będzie wypłacane przysługujące raz w roku jednorazowe świadczenie.

– Na wniosek, a więc nie z automatu, nie z urzędu, będzie przysługiwało dziecku lub osobie uczącej się do 20. roku życia – mówiła.

Zaznaczyła, że w przypadku niepełnosprawnych dzieci lub niepełnosprawnych osób uczących się świadczenie będzie wypłacane do 24. roku życia. Rafalska poinformowała jednocześnie, że wniosek o wypłatę świadczenia będzie można składać za pośrednictwem internetu od 1 lipca, a w tradycyjnej formie papierowej – od 1 sierpnia.

Zachęcała jednocześnie do składania wniosków za pośrednictwem internetu. Zwróciła uwagę, że ze świadczeń w programie „Dobry start” miałoby skorzystać 4 mln 600 tys. dzieci, a rodzin, które miałyby złożyć wnioski jest ponad 3 mln 400 tys.

Rafalska: Chcemy prowadzić politykę, która nie będzie dzieliła niepełnosprawnych

– Naszym zadaniem jest budowanie kompleksowych rozwiązań, które realizują potrzeby wszystkich osób niepełnosprawnych. Chcemy prowadzić politykę,...

zobacz więcej

Zgodnie z rozporządzeniem podpisanym na początku miesiąca przez premiera Mateusza Morawieckiego świadczenie będzie przysługiwało niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługiwałoby nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole).

Po raz pierwszy program ma objąć uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Przyznawanie i wypłata świadczenia będą realizowane przez gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – przez powiaty.

Świadczenie będzie przyznawane m.in. na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej. Świadczenie nie będzie przysługiwało, gdy dziecko zostanie umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo w pieczy zastępczej (w takim przypadku świadczenie „Dobry start” będzie przysługiwało osobom sprawującym pieczę zastępczą).

Dokument zakłada, że wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną poprzez portal Emp@tia. Od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski składane także drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub pocztą). Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada.

Rozpatrzenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku złożonego w lipcu i sierpniu i wypłata świadczenia nastąpią nie później niż do końca września.źródło:
Zobacz więcej