RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

„Wśród Żydów, którym wystawiono fałszywy paszport, był Leon Rothfeld”

Paszport przedłużony przez Wydział Konsularny przy Poselstwie RP w Bernie, załączony do materiałów „Sprawy paszportowe”, pod kryptonimem której Poselstwo RP w Bernie organizowało pomoc dla polskich Żydów (fpt. tt/@aan_gov_pl)
Paszport przedłużony przez Wydział Konsularny przy Poselstwie RP w Bernie, załączony do materiałów „Sprawy paszportowe”, pod kryptonimem której Poselstwo RP w Bernie organizowało pomoc dla polskich Żydów (fpt. tt/@aan_gov_pl)

Adwokat dr Leon Rothfeld był jednym z setek polskich Żydów, którym konsul RP w Bernie Konstanty Rokicki wystawił fałszywy paszport Paragwaju. Niestety, dokument dotarł za późno. Prawnik został zamordowany w wyniku ukraińskiego donosu. Konsul wystawił takie paszporty dla co najmniej 2100 Żydów.

Jak Grupa Berneńska ratowała Żydów. Ambasador RP przedstawił dokumenty

Ambasador RP w Bernie Jakub Kumoch przedstawił w Muzeum Pamięci Shoah w Paryżu dokumenty o polskich dyplomatach w Szwajcarii, którzy w czasie wojny...

zobacz więcej

„Dr Leon Rothfeld, adwokat i ojciec późniejszego ministra spraw zagranicznych prof. Adama Daniela Rotfelda był jednym z setek polskich Żydów, którym konsul RP z Berna Konstanty Rokicki wystawił fałszywy paszport Paragwaju. Niestety, dokument dotarł za późno” - podał na Twitterze dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomir Dębski.

Jak poinformowała wcześniej ambasada RP w Bernie, w latach 1942-43 konsul Konstanty Rokicki wystawił co najmniej 1056 fałszywych paszportów Paragwaju; każdy przeciętnie na dwie osoby. Posiadacze tych paszportów w większości uniknęli wywózek do niemieckich obozów zagłady i skierowani zostali do obozów dla internowanych w Niemczech oraz okupowanej Francji.

Konsul Rokicki i jego współpracownicy z polskiego poselstwa w Bernie fałszowali paszporty paragwajskie, korzystając z list dostarczanych im przez co najmniej dwie organizacje żydowskie i korzystając z pełnej ochrony gwarantowanej im przez ówczesnego posła (ambasadora) RP Aleksandra Ładosia (1891-1963).

Współpracowali również z Abrahamem Silberscheinem, syjonistycznym działaczem z Polski, który w czasie II wojny światowej kierował współpracującym z polskim poselstwem żydowskim komitetem ratunkowym RELICO w Genewie, oraz z rabinem Chaimem Eissem z Zurychu przy pozyskiwaniu i fabrykowaniu paszportów innych krajów, w tym Hondurasu, Peru, Salwadoru, Boliwii i Haiti. Według ambasady RP w Bernie, liczbę fałszywych paszportów określono na podstawie ich numerów seryjnych i w oparciu o materiały z tzw. archiwum Silberscheina znajdującego się w Instytucie Yad Vashem w Izraelu. Trafiły tam po śmierci działacza.

Dr Leon Rothfeld od 1921 r. był adwokatem w Przemyślanach w województwie tarnopolskim, w okręgu Lwowskiej Izby Adwokackiej. Podczas II wojny światowej ukrywał się. W 1943 r. został razem z żoną zamordowany w Przemyślanach wskutek ukraińskiego donosu.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej