Erupcja Wulkanu Ognia. Niemal dwieście osób zaginionych

W wyniku wybuchu wulkanu Fuego (3763 m n.p.m.) w niedzielę zginęły 73 osoby, a 192 osoby uznaje się za zaginione – oświadczył Sergio Cabanas, dyrektor ds. akcji ratowniczych w Conred - biurze koordynatora krajowego ds. walki ze skutkami klęsk żywiołowych. – Na chwilę obecną mamy listę osób wraz z wykazem miejsc, gdzie te osoby zaginęły. Udało się też ustalić ich dokładną liczbę – zaznaczył.