Stanisław Pięta posłem niezrzeszonym

Stanisław Pięta został zawieszony w prawach członka partii i klubu PiS (fot. PAP/Marcin Obara)

Poseł Stanisław Pięta, który został zawieszony w prawach członka PiS oraz w prawach członka klubu parlamentarnego PiS, jest obecnie posłem niezrzeszonym - wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Sejmu.

Rzeczniczka PiS: Stanisław Pięta zawieszony w prawach członka partii i klubu

Rzeczniczka klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek ogłosiła na Twitterze, że Stanisław Pięta został zawieszony w prawach...

zobacz więcej

Jak wyjaśniła rzeczniczka partii Beata Mazurek, szef klubu PiS Ryszard Terlecki wystosował pismo do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, w którym poinformował, że Stanisław Pięta „nie jest członkiem klubu PiS”.

– Stąd na stronie internetowej Sejmu pojawiła się informacja, że Stanisław Pięta jest obecnie posłem niezrzeszonym – dodała Mazurek.

W poniedziałek politycy PiS, w tym m.in. rzeczniczka partii, poinformowali, że poseł Pięta został zawieszony w prawach członka partii, a decyzję w tej sprawie podjął szef PiS Jarosław Kaczyński.

W konsekwencji Pięta zawieszony też został w prawach członka klubu PiS i zostanie wycofany z prac komisji śledczej ds. Amber Gold i sejmowej speckomisji.


Rzeczniczka PiS: Stanisław Pięta zawieszony w prawach członka partii i klubu

Postępowanie dyscyplinarne

Zgodnie ze statutem PiS zawieszenie w prawach członka tej partii może nastąpić w wyniku m.in. wydania przez prezesa ugrupowania „postanowienia o zawieszeniu, w związku z uzasadnionym przypuszczeniem, iż naraził on dobre imię lub działał na szkodę PiS, w szczególności po wszczęciu przeciw niemu postępowania dyscyplinarnego do czasu rozpoznania sprawy przez Koleżeński Sąd Dyscyplinarny lub do czasu wyjaśnienia sprawy będącej przyczyną zawieszenia”.

Rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski w rozmowie z PAP poinformował, że wszczął w poniedziałek postępowanie dyscyplinarne i obecnie gromadzone są materiały w sprawie posła Pięty. Zaznaczył, że na razie trudno powiedzieć jak to postępowanie się zakończy.

Zgodnie ze statutem Prawa i Sprawiedliwości celem postępowania dyscyplinarnego jest ustalenie czy i w jakich okolicznościach osoba obwiniona dopuściła się przewinień dyscyplinarnych. W przypadku uznania, iż osoba obwiniona dopuściła się przewinienia dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny może skierować wniosek o ukaranie tej osoby do Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego lub Komitetu Politycznego. Karą może być: upomnienie, nagana, zakaz pełnienia funkcji we władzach PiS przez okres od 6 miesięcy do 2 lat a nawet wykluczenie z PiS.

Ze statutu wynika też, że Koleżeński Sąd Dyscyplinarny lub Komitet Polityczny może wymierzyć karę, uniewinnić obwinionego lub umorzyć postępowanie.


„Oskarżenia o to, iż miałem załatwić komuś pracę w PKN Orlen, są całkowicie bezpodstawne”

Publikacja dziennika

W minionym tygodniu dziennik „Fakt” napisał, że poseł Stanisław Pięta miał romans i według gazety obiecywał swojej kochance m.in. załatwienie pracy w PKN Orlen. Według „Faktu” Pięta miał poznać tę kobietę podczas 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia 2017 r. Dziennik informował, że kobieta na potwierdzenie swoich relacji z Piętą przekazała swoją korespondencję z komunikatorów internetowych.

Poseł Pięta odnosząc się do tych doniesień, stwierdził, że jest to atak na niego. W rozmowach z mediami zapewniał m.in., że „nie załatwiał” opisywanej w publikacjach pani pracy w PKN Orlen, a relacje z nią nie wychodziły poza „kwestie służbowo-organizacyjno-polityczne".


Bartosz Kownacki zastąpi Stanisława Piętę w komisji śledczej ds. Amber Gold

źródło:

Zobacz więcej