Rafalska: Dzięki rodzinom zastępczym dzieci zyskują bezpieczną przystań

Rafalska: Dzięki rodzinom zastępczym dzieci zyskują bezpieczną przystań (fot. Shutterstock/Dasha Petrenko)

– Wyzwanie, które podejmujecie, świadczy o gotowości do poświęceń oraz otwartości na potrzeby dzieci, które dzięki Waszej trosce zyskują bezpieczną przystań – napisała w liście do rodzin zastępczych szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

Rząd przedstawił założenia daniny solidarnościowej

zobacz więcej

W środę – 30 maja – obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej okazji wicepremier, szefowa Komitetu Społecznego Beata Szydło złożyła życzenia „wszystkim rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka”.

– Składam najserdeczniejsze podziękowania za trud wychowania swoich podopiecznych. Wasza miłość i opieka to najpiękniejszy dar, jaki jeden człowiek może ofiarować drugiemu napisała na Twitterze.

Gotowi do poświęceń

Z kolei szefowa MRPiPS podziękowała w liście rodzinom zastępczym „za trud i zaangażowanie w niesieniu pomocy dzieciom, które czasowo straciły możliwość wychowania się we własnych domach”.

– Jako rodzice zastępczy z wielką odpowiedzialnością budujecie zastępczy dom dla każdego potrzebującego pomocy dziecka, które trafia pod Waszą opiekę. Wyzwanie, które podejmujecie każdego dnia, świadczy o gotowości do poświęceń oraz otwartości na potrzeby dzieci, które dzięki Waszej trosce zyskują bezpieczną przystań i domową atmosferę – napisała.

Dzięki wsparciu pokonują trudności

Zwróciła uwagę, że to właśnie rodzice zastępczy przygotowują dzieci do pokonywania trudności życiowych.

– Jednocześnie szanując ich prawo do nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z bliskimi. Dzieci te zazwyczaj doświadczyły trudnych przeżyć, a zatem wymagają szczególnej troski i traktowania. Wielu z wychowanków potrzebuje specjalistycznego wsparcia i pomocy w wyrównywaniu kompetencji społecznych i edukacyjnych – podkreśliła Rafalska.

Zaznaczyła, że na rodzicach zastępczych spoczywa ciężar pomocy w odbudowaniu zaufania do świata dorosłych.

– A przecież niejednokrotnie posiadacie i własne biologiczne potomstwo i wynikające z tego obowiązki rodzicielskie. Tym bardziej należy się Państwu uznanie i szacunek za cierpliwość, zrozumienie oraz codzienne dzielenie się miłością z podopiecznymi – napisała minister.

Minister Elżbieta Rafalska zapowiedziała zmiany w pieczy zastępczej

Wprowadzenie centralnego rejestru miejsc pieczy zastępczej, preferowanie rodzinnych form pieczy, wypłata części świadczenia 500 plus dla dzieci...

zobacz więcej

Nowelizacja ustawy

Przypomniała, że ministerstwo zaproponowało nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

– Nowe rozwiązania prawne są obecnie szeroko konsultowane ze środowiskiem zrzeszającym między innymi osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą. Mam nadzieję, że ich wynikiem będą rozwiązania, które pomogą Państwu w codziennym wypełnianiu obowiązków i jednocześnie będą właściwie zabezpieczać prawa dziecka – zwróciła uwagę Rafalska.

Według informacji resortu rodziny i pracy, na koniec I połowy 2017 r. 74 840 dzieci wychowywało się w pieczy zastępczej, z tego 78 proc. w pieczy rodzinnej (w tym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego), a 22 proc. w instytucjonalnej. Do pieczy zastępczej trafiają dzieci, których rodzice nie są w stanie należycie wypełniać swoich obowiązków. Celem pieczy zastępczej jest zapewnienie dziecku czasowej opieki i wychowania; powinno tam przebywać, dopóki nie będzie możliwości jego powrotu do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza: spokrewniona, niezawodowa lub zawodowa; rodzinny dom dziecka. Rodzina zastępcza spokrewniona to taka, która jest tworzona przez rodzeństwo dziecka lub wstępnych dziecka (dziadków, pradziadków).

Wynagrodzenie dla rodzin zastępczych

Zawodowe rodziny zastępcze to rodziny, które z tytułu wykonywanej pracy otrzymują wynagrodzenie. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę.

W rodzinach zawodowych i niezawodowych może przebywać nie więcej niż troje dzieci, wyjątek stanowi konieczność umieszczenia w rodzinie rodzeństwa. Więcej dzieci może przebywać w rodzinnych domach dziecka – nie więcej niż ośmioro dzieci (chyba że istnieje konieczność umieszczenia rodzeństwa).

Rodziny zawodowe mogą m.in. pełnić funkcję pogotowia rodzinnego lub być rodziną specjalistyczną dla dziecka o szczególnych potrzebach. Instytucjonalne formy opieki zastępczej to placówki takie jak domy dziecka, placówki typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego.

źródło:

Zobacz więcej