600x355

Ratusz wydał ponad 2,7 mln zł na nagrody dla urzędników zajmujących się reprywatyzacją

Hanna Gronkiewicz-Waltz między 2007 a 2013 r. wydała na nagrody dla urzędników zajmujących się reprywatyzacją 2 732 265 zł. – Byli nagradzani za wykonywanie wytycznych Hanny Gronkiewicz-Waltz w zakresie 300 decyzji reprywatyzacyjnych rocznie – powiedział Sebastian Kaleta z komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji.