RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

ABW zatrzymała Rosjankę, która brała udział w działaniach hybrydowych przeciw Polsce

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Rosjankę, która brała udział w działaniach hybrydowych przeciwko Polsce. Oprócz tego cztery osoby objęto pięcioletnim zakazem wjazdu na terytorium Polski. Wszystkie pięć osób podsycało animozje polsko-ukraińskie, m.in. w kwestii polityki historycznej. Jekaterina C. przebywa w Polsce od 2013 r. W najbliższym czasie zostanie wydalona za granicę – poinformowały na Twitterze „Wiadomości” TVP.

ABW przeszukała mieszkania działaczy partii Zmiana

Mateusz Piskorski, lider partii Zmiana i sekretarz Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych, został według informacji portalu newsbalt.ru...

zobacz więcej

– Wnioski dotyczące wymienionych osób to efekt realizowanych w ostatnich tygodniach działań ABW, neutralizujących aktywność dwóch struktur sieciowych biorących udział w rosyjskiej wojnie hybrydowej i informacyjnej prowadzonej przeciwko RP. W związku z materiałami zgromadzonymi w tej sprawie, ABW ustaliła personalia osób angażujących się w aktywność wymierzoną w bezpieczeństwo RP – powiedział rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Dodał, że osoby te, brały udział w „podsycaniu animozji polsko-ukraińskich w sferze społecznej i politycznej oraz kwestionowaniu i podważaniu polskiej polityki historycznej i zastępowania jej narracją rosyjską”, podejmując próby „konsolidacji środowisk prorosyjskich w RP” wokół tych sfer.

Żaryn podkreślił, że takie działania są „priorytetowe” dla działań hybrydowych realizowanych przez stronę rosyjską przeciwko Polsce”.

Ponadto – jak przekazał rzecznik – na podstawie zgromadzonego materiału, ABW realizuje równoległe działania wobec obywateli Polski, „współpracujących z wyżej wymienionymi cudzoziemcami w rosyjskiej wojnie informacyjnej przeciwko Polsce”.

Federacja Rosyjska prowadzi wojnę informacyjna przeciwko Polsce

Jak dodał, w stosunku do niektórych z nich działania realizowane są wspólnie z prokuraturą, pod kątem postawienia zarzutów.

„Uzyskane przez ABW informacje wskazują, że Federacja Rosyjska nie tylko inspiruje obywateli polskich do podejmowania określonych działań przeciwko Polsce i leżących w interesie Rosji, ale też finansuje ich aktywność na tym polu. O tym, jakie osoby i środowiska są wykorzystywane przez Federację Rosyjską, świadczy fakt, że często środki te są defraudowane przez wykonawców rosyjskich zleceń i dyspozycji. Pokazuje to faktyczne intencje oraz niskie pobudki, którymi kieruje się część prorosyjskich aktywistów w naszym kraju” – podkreślił Żaryn w komunikacie.

Jego zdaniem, zrealizowane przez ABW działania po raz kolejny dowodzą skali wojny informacyjnej prowadzonej przez stronę rosyjską przeciwko Polsce. „Należy szczególnie podkreślić i wyczulić społeczeństwo naszego kraju, aby z dużą ostrożnością traktowało prorosyjskie inicjatywy w Polsce. Stronie rosyjskiej zależy bowiem, na stworzeniu pozorów, iż inicjatywy te mają charakter spontanicznych i niezależnych ruchów społecznych, gdy tymczasem często są inspirowane, koordynowane i finansowane przez Rosję, a ich celem jest destabilizacja sytuacji społeczno–politycznej w naszym kraju” – zaznaczył.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej