Polacy winni sądom trzy razy więcej niż rok temu

309 mln to zarejestrowany dług Polaków wobec sądów (fot. Shutterstock/plantic)

Długi Polaków wobec wymiaru sprawiedliwości wzrosły w ciągu roku ze 104 mln zł do ponad 309 mln zł. W tym samym czasie liczba dłużników wzrosła dwukrotnie do prawie 116 tys. – podaje BIG InfoMonitor. Sądy coraz chętniej wpisują dłużników do rejestrów.

Sąd Najwyższy porządkuje rynek długów

zobacz więcej

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, jedna z pięciu instytucji tego typu w Polsce, wydała komunikat dotyczący zarejestrowanych dłużników wymiaru sprawiedliwości. Główną przyczyną tak wysokiego wzrostu jest według BIG „rosnące zaangażowanie sądów we wpisywanie dłużników do rejestrów”.

Na 370 sądów powszechnych działających w Polsce tylko 30 nie mobilizuje dłużników do spłaty np. zaległych grzywien czy kosztów sądowych. Reszta przekazuje dane niepłacących osób do BIG-ów w tym BIG InfoMonitor.

– Z pewnością duże znaczenie w ułatwieniu przekazywania dłużników do rejestrów, dla mocno obciążonych pracą sądów miała platforma, nad którą pracowaliśmy wspólnie z innymi BIG-ami i Ministerstwem Sprawiedliwości – mówi cytowany w komunikacie prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.

Jak wyjaśnia Grzelczak, teraz „za pomocą jednego kliknięcia sądy mogą przesyłać informacje o swoich dłużnikach do wszystkich BIG-ów jednocześnie”. – Dzięki temu rozwiązaniu mogą w szybki i prosty sposób zwiększyć szanse na odzyskanie, jak widać z naszych danych, całkiem sporych sum – dodaje.

Długi do reformy. Sąd zdecyduje o przedawnieniu

Terminy kiedy wierzyciel może żądać zaspokojenia roszczenia to dziś niemały problem – zwraca uwagę „Puls Biznesu”. Ministerstwo Sprawiedliwości...

zobacz więcej

Jak wynika ze statystyk BIG InfoMonitor, najwyższa nieopłacona grzywna wynosi 7 mln zł, a wartość niezwróconego majątku pochodzącego z przestępstwa przekracza 45 mln zł. Maksymalny dług powstały z powodu nieopłaconych kosztów sądowych to 226,7 tys. zł. Najczęściej unikają regulowania długów skazani na kary finansowe.

Wśród blisko 116 tys. dłużników sądowych najwięcej osób - 101,8 tys. trafiło do rejestru z powodu grzywien. Średnia wartość nieopłaconej grzywny to ok. 1460 zł. 58,2 tys. dłużników nie uregulowało kosztów sądowych.

Ponadto podsądni nie opłacają nawiązek na rzecz Skarbu Państwa (orzekanych, gdy przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa jest niewspółmierny do wagi popełnionego czynu) czy sum uznanej przez sąd za przedmiot przepadku (w ramach zwrotu korzyści pochodzących z przestępstwa).

Większość sądowych dłużników nie ma czystej karty również w innych instytucjach. 67,7 tys. osób ma także inne długi wpisane do BIG InfoMonitor, w sumie ponad 1,5 mld zł. Z tego 571 mln zł to zobowiązania alimentacyjne, 311 mln zł pożyczki i kredyty, 41 mln zł niezapłacone rachunki telefoniczne a prawie 11 mln zł opłaty karne za jazdę bez biletu.

źródło:

Zobacz więcej