Ustawa o Sądzie Najwyższym przeszła w Senacie bez poprawek

Senat przegłosował nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym i sądach powszechnych (fot. PAP/Jakub Kamiński)

Senat nie zaproponował poprawek do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i sądach powszechnych, która zmienia przepisy dotyczące skargi nadzwyczajnej i mianowania asesorów. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym

Sejm podczas czwartkowych głosowań uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która zmienia przepisy dot. skargi nadzwyczajnej i mianowania...

zobacz więcej

54 senatorów opowiedziało się za nowelizacją bez poprawek, 18 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej Senat nie zgodził się na odrzucenie nowelizacji, czego domagali się senatorowie PO.

Podczas debaty członkowie Platformy Obywatelskiej kwestionowali jej zgodność z konstytucją. Twierdzili, że jest pisana „na kolanie” i zakłada upolitycznienie sądownictwa. Według nich nowa ustawa jest „zabiegiem taktycznym” podjętym w celu wmówienia Komisji Europejskiej, że Prawo i Sprawiedliwość wycofuje się ze zmian w sądownictwie.

Nowelizacja autorstwa posłów PiS, uchwalona przez Sejm 10 maja, reguluje m. in. zasady wnoszenia do Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej na prawomocne wyroki polskich sądów, które uprawomocniły się przed jej wejściem w życie.

Skargę będzie mógł złożyć wyłącznie Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Teraz złożyć może ją osiem podmiotów, m.in. RPO, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Finansowy i prezes UOKiK.

Ponadto do zbioru przesłanek uzasadniających złożenie skargi nadzwyczajnej dodano „warunek wstępny”: skargę nadzwyczajną będzie można wnieść „tylko wtedy, gdy będzie to absolutnie niezbędne z punktu widzenia zasady demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej” – napisano w uzasadnieniu.

Inna zmiana dotyczy mianowania asesorów sądowych. Zgodnie z ustawą będzie to kompetencja prezydenta, a nie – jak teraz – ministra sprawiedliwości.

Zgodnie z nowelizacją Krajowa Rada Sądownictwa będzie mogła wyrazić sprzeciw wobec kandydata na stanowisko asesorskie na etapie procedury poprzedzającej mianowanie asesora sądowego przez prezydenta. Prezydent miałby także obowiązek zasięgnięcia opinii KRS przed wyrażeniem zgody na dalsze zajmowanie stanowiska przez sędziego Sądu Najwyższego, który osiągnął wiek przejścia w stan spoczynku - 65 lat.

źródło:

Zobacz więcej