RAPORT

Kampania 2020

Prezes GetBack podał się do dymisji

Siedziba firmy Getback w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich we Wrocławiu (fot. arch. PAP/Aleksander Koźmiński)

Kenneth William Maynard złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej GetBack SA oraz wykonywania czynności prezesa zarządu – podała spółka w raporcie bieżącym. Rezygnacja została złożona ze skutkiem natychmiastowym.

GetBack chce się układać. Jest wniosek do sądu

Zarząd GetBack złożył w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – przyspieszonego postępowania...

zobacz więcej

„Zarząd GetBack S.A. informuje o złożeniu rezygnacji przez Pana Kennetha Williama Maynarda – Przewodniczącego Rady Nadzorczej – z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej oraz wykonywania czynności Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu GetBack S.A., do której to został oddelegowany decyzją Rady Nadzorczej w dniu 16.04.2018 roku„” – głosi komunikat.

„Jako przyczynę rezygnacji Kenneth William Maynard podał fakt, iż przystąpienie przez Zarząd GetBack S.A. do działań związanych z restrukturyzacją Emitenta i złożeniem wniosku do Sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego powoduje, że w tych okolicznościach sprawami Spółki powinni zarządzać lokalni menadżerowie” – dodaje komunikat.

17 kwietnia rada nadzorcza GetBack odwołała ze skutkiem natychmiastowym Konrada Kąkolewskiego z funkcji prezesa oraz ze składu zarządu GetBack. Rada oddelegowała Kennetha Williama Maynarda, przewodniczącego RN, do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu oraz członka zarządu GetBack na okres do 15 czerwca.

Spółka akcyjna GetBack zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami. Powstała w 2012 r., a w lipcu 2017 r. akcje GetBack S.A. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach przeprowadzonej pierwszej oferty publicznej akcji.

źródło:

Zobacz więcej