RAPORT

Pogarda

Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” apeluje o zakończenie protestu

Najnowsze

Popularne

„Apelujemy do protestujących o przyjęcie propozycji rządu i zakończenie protestu” – napisali w oświadczeniu członkowie Związku Stowarzyszeń „Koalicja na pomoc niesamodzielnym”. Ich zdaniem rządowa propozycja jest „korzystna dla całego środowiska osób niepełnosprawnych”.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” wzywa do zakończenia protestu

Komitet Protestacyjny Rodziców Osób Niepełnosprawnych chce wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego w kwocie 500 złotych miesięcznie.

zobacz więcej

Jak napisała w opublikowanym oświadczeniu prezes zarządu Związku Stowarzyszeń „Koalicja na pomoc niesamodzielnym” dr Elżbieta Szwałkiewicz, organizacja „wyraża swój niepokój kierunkiem, jaki obiera akcja protestacyjna, narzucająca opinii publicznej jednostronny obraz problematyki niepełnosprawności w Polsce”.

Wyjaśniła, że „koalicja, uznając niesamodzielność życiową za cierpienie trudne do udźwignięcia, od wielu lat zabiega o poszerzenie dostępności osób niepełnosprawnych do sprzętu wspomagającego, środków pomocniczych i jednorazowego sprzętu medycznego, na co zresztą zwróciły uwagę matki protestujące w Sejmie”.

„Nic więc dziwnego, że Koalicja za niezwykle ważną uznaje decyzję Rządu RP z ostatnich dni, by w tym zakresie radykalnie poprawić sytuację wszystkich osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji” – dodała.

„Zważywszy na istotną dla funkcjonowania tysięcy osób propozycję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i fakt, że trwają intensywne prace nad systemowym rozwiązaniem problemów osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, Koalicja »Na pomoc niesamodzielnym« apeluje do osób protestujących o przyjęcie propozycji Rządu RP, która mimo że w całości nie spełnia ich żądań, jest jednak korzystna dla całego środowiska niesamodzielnych osób niepełnosprawnych, i zakończenie protestu w Sejmie RP” – czytamy w oświadczeniu.

Pierwsza dama spotkała się z protestującymi w Sejmie

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda spotkała się w Sejmie z protestującymi opiekunami dorosłych osób niepełnosprawnych. Wizyta odbywa się bez...

zobacz więcej

„Reakcja na sytuacje zapalne”

W opinii Szwałkiewicz, „politycy reprezentujący kolejne partie rządzące reagują tylko na sytuacje zapalne, na które została zwrócona w danym momencie uwaga opinii publicznej”.

„Tymczasem mamy tak sformułowane prawo, że problem dotyczy ogromnej grupy obywateli ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dzieci i dorosłych, których niezdolność do samodzielnej egzystencji powstała w dzieciństwie lub później w wyniku choroby lub poważnego urazu. Samych osób dorosłych, które pobierają dodatek pielęgnacyjny z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji (215,84 zł) w ZUS jest 301 700, a w KRUS 126 769” – poinformowała.

Dodała, że większość osób niepełnosprawnych ma „bardzo niską emeryturę lub rentę”: 1000-1300 zł oraz dodatek pielęgnacyjny 215,84 zł miesięcznie; dodatkowo opiekun otrzymuje 520 zł miesięcznie.

– Protestujący rodzice dorosłych dzieci uznali za wielką niesprawiedliwość, że ich podopieczni po uzyskaniu pełnoletności zostali zrównani z osobami, u których niezdolność do samodzielnej egzystencji wystąpiła w wieku dorosłym. Jednak nie jest możliwe zarówno z powodów prawnych, moralnych, jak i faktycznych problemów opiekuńczych, by grupę tę różnicować, np. poprzez kryterium wieku (momentu wystąpienia niepełnosprawności) – oceniła Szwałkiewicz.

Rodzice dorosłych niepełnosprawnych odrzucili propozycję porozumienia

Rząd zaproponował zrównanie renty socjalnej z rentą minimalną. Jak wyjaśniała min. Elżbieta Rafalska, to odpowiedź na protest opiekunów dorosłych...

zobacz więcej

„Konieczność systemowych rozwiązań”

Zaznaczyła, że wydarzenia ostatnich tygodni „jednoznacznie wskazują na konieczność wypracowania systemowych rozwiązań korzystnych dla wszystkich osób niesamodzielnych i ich opiekunów”.

„Wymaga to pilnego rozpoczęcia szerokiej dyskusji na temat ubezpieczenia społecznego ryzyka niezdolności do samodzielnej egzystencji w następstwie choroby lub urazu. Koalicja zaprasza osoby protestujące do współpracy przy wprowadzaniu niezbędnych zmian” – podkreśliła.

Szwałkiewicz zaapelowała o wspólne dążenie do „stworzenia stabilnego źródła finansowania systemu opieki długoterminowej, zarówno realizowanej w domu, jak również w wyspecjalizowanych placówkach leczniczych, opieki długoterminowej czy pomocy społecznej tak, żeby wszyscy obywatele Rzeczpospolitej Polski czuli się coraz bezpieczniej”.

Protest w Sejmie

Od 18 kwietnia w Sejmie protestują rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych wraz z podopiecznymi. Domagają się realizacji dwóch głównych postulatów. Jeden to zrównanie wysokości renty socjalnej z najniższą emeryturą i rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; drugi to wprowadzenie dodatku „na życie” dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie. Według aktualnej propozycji protestujący domagają się, by dodatek był wprowadzany krocząco - 300 zł od czerwca 2018 r., 400 zł od stycznia 2019, a 500 zł od stycznia 2020 roku.

PiS złożyło w Sejmie projekt ustawy w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych

Klub PiS złożył w środę w Sejmie projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zakłada on...

zobacz więcej

Projekt ustawy

26 kwietnia rząd przyjął projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej do wysokości minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; świadczenie wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września, z mocą od 1 czerwca 2018 r.

W poniedziałek 30 kwietnia do Sejmu trafił złożony przez posłów PiS projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, który zakłada m.in. zniesienie limitów finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej, miałyby też zostać wprowadzone szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych i wyrobów medycznych osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Projekt ten ma odpowiadać na postulat 500-złotowego dodatku. Protestujący nie uznają jednak tej propozycji za realizację swojego postulatu, nazywają ją manipulacją i podkreślają, że oczekują gotówki.

W środę rzeczniczka rządu, posłanka PiS Joanna Kopcińska mówiła o intencji, by projekty dotyczący wsparcia osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz podwyższenia renty socjalnej były procedowane na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej