RAPORT

Propozycja podziału Ukrainy? Sikorski na cenzurowanym

Współpracownica kard. Wojtyły Hanna Chrzanowska ogłoszona błogosławioną

Najnowsze

Popularne

Hanna Chrzanowska, współpracownica kardynała Karola Wojtyły i prekursorka pielęgniarstwa społecznego w Polsce, została beatyfikowana. W sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbyła się uroczysta msza święta beatyfikacyjna, byłej krakowskiej pielęgniarki. Odczytano listy od papieża Franciszka oraz premiera Mateusza Morawieckiego.

Czy Ulmowie będą pierwszą rodziną wyniesioną na ołtarze?

Proces beatyfikacyjny Józefa i Wiktorii Ulmów i ich dzieci, zamordowanych przez Niemców za pomoc udzieloną Żydom, został wyłączony z procesu grupy...

zobacz więcej

Nabożeństwu przewodniczył prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato. Odczytał on list apostolski papieża Franciszka wynoszący beatyfikowaną na ołtarze. Papież napisał w nim, że spełniając życzenie metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego, jak również wielu innych biskupów i wiernych, za radą kongregacji spraw kanonizacyjnych, swoją władzą apostolską zezwala, aby odtąd Hannie Chrzanowskiej przysługiwał tytuł błogosławionej.

Dobry samarytanin

Uzasadniając swoją decyzję papież napisał o Hannie Chrzanowskiej jako o osobie „świeckiej, która kierując się miłością Jezusa dobrego samarytanina poświęciła się cierpiącym na ciele i duchu gorliwie im pomagając”. Ojciec Święty zarządził, aby jej święto obchodzono corocznie dnia 28 kwietnia, w miejscach i sposób określony przez prawo kościelne.

– Kościół świętuje kreatywność miłosierdzia, który na wzór Jezusa Dobrego Samarytanina szeroko otwiera swoje ramiona, aby przyjąć, otoczyć opieką i troską chorych, cierpiących i słabych – powiedział kard. Amato. Przywołując biografię nowej błogosławionej, podkreślał, że po nawróceniu w 1932 roku filantropijna działalność Hanny stała się „prawdziwym i właściwym apostolstwem chrześcijańskim, apostolstwem zbawczej obecności krzyża Jezusa Chrystusa w życiu osób chorych”. – Hanna była latarnią światła w ciemności ludzkiego bólu – podkreślił.

Odczytano również list od premiera Mateusza Morawieckiego. „Świadectwo życia Hanny Chrzanowskiej pozostaje wzorem naszych czasów. Jest dla nas zobowiązaniem do budowania świata opartego na zasadach poszanowania godności człowieka i sprawiedliwości społecznej” – podkreślił szef rządu.

Podczas mszy został odsłonięty obraz z jej podobizną. Liturgia jest sprawowana po łacinie z elementami polskimi. W uroczystości w bazylice uczestniczyło około dwóch tysięcy wiernych – biskupi, kapłani, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kilkudziesięciu krewnych Hanny Chrzanowskiej, w tym jej chrześniak, pielęgniarki, położne i lekarze oraz około 300 osób chorych i niepełnosprawnych wraz z opiekunami. Pozostali wierni przybyli na uroczystość zgromadzili się na błoniach przed świątynią.

Błogosławiony Popiełuszko uhonorowany na Węgrzech. Pomnik księdza stanął w Budapeszcie

Pomnik błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki został w niedzielę odsłonięty na wyspie Csepel w Budapeszcie. Okazją były uroczyste obchody 70....

zobacz więcej

Opieka medyczna i duchowa

Hanna Chrzanowska wyznaczyła standardy nowoczesnej opieki nad chorymi, zapewniając im nie tylko pomoc medyczną i pielęgniarską, lecz także duchową. Dbała o potrzeby podopiecznych oraz ich bliskich, organizując między innymi wyjazdy odpoczynkowe połączone z rekolekcjami, wspierając rozwój intelektualny czy kulturalny pacjentów.

Jest uważana za pionierkę domowych hospicjów w naszym kraju. Wraz z kardynałem Wojtyłą utworzyła tzw. pielęgniarstwo parafialne, angażując do pomocy wolontariuszy, w tym kleryków seminariów duchownych.

Zajmowała się również pracą pedagogiczną, była autorką książek, w tym podręcznika „Pielęgniarstwo w otwartej opiece zdrowotnej”. Jako osoba głęboko wierząca, opracowała „Rachunek sumienia pielęgniarki”. Zmarła na chorobę nowotworową, 29 kwietnia 1973 roku.

Przekonanie o świętości Hanny Chrzanowskiej kardynał Karol Wojtyła wyraził już podczas jej pogrzebu. Mówił, że była „sumieniem polskiego pielęgniarstwa” i „wzorem, jak służyć Chrystusowi w bliźnich”.

Jej proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1998 roku, zaś w 2002 roku zakończył się etap diecezjalny. Dekret heroiczności cnót Hanny Chrzanowskiej został ogłoszony 30 września 2015 roku, a 7 lipca ubiegłego roku papież Franciszek podpisał dekret beatyfikacyjny. Za cud dokonany za wstawiennictwem Hanny Chrzanowskiej uznano uzdrowienie w 2001 roku, po rozległym wylewie krwi do mózgu, Zofii Szlendak-Cholewińskiej.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej