„Organizacje żydowskie będą mogły naciskać na Polskę, za pośrednictwem USA”

– Kongres USA uchwalił ustawę 447 dlatego, że wiele osób z tzw. przemysłu Holokaustu naciskało na pewnych kongresmenów i oni ugięli się pod tymi naciskami. Ta ustawa daje możliwość stronie amerykańskiej wywierania nacisków na rząd polski, by pewne kwoty przekazać dla organizacji żydowskich. A te organizacje mogą naciskać na Departament Stanu USA, a on zaś na Polskę – tłumaczył inż. Edmund Lewandowski z Koalicji Amerykańskiej Polonii, gość programu „O co chodzi” w TVP Info.

Izba Reprezentantów Kongresu USA przyjęła jednomyślnie, przez aklamację, ustawę o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono (Justice for Uncompensated Survivors Today – JUST). Dotyczy ona restytucji mienia ofiar Holokaustu. Ustawę tę w identycznym brzmieniu uchwalił w grudniu Senat.

Ustawa daje Departamentowi Stanu USA prawo do wspierania żydowskich organizacji ubiegających się o odzyskanie majątków żydowskich właścicieli, którzy nie zostawili po II wojnie światowej spadkobierców. Dotyczy 46 państw sygnatariuszy tzw. deklaracji terezińskiej z 2009 r., do których należy także Polska.

Zdaniem inż. Edmunda Lewandowskiego z Koalicji Amerykańskiej Polonii najbardziej niepokojące jest to, że ustawa 447 daje możliwość Departamentowi Stanu USA monitorowania, jak rozdysponowane jest mienie po Holokauście.

– Chodzi o mienie bezspadkowe. Według prawa rzymskiego takie nieruchomości przechodzą na Skarbu Państwa. Z analizy prawnej, której dokonała Polonia amerykańska, wynika, że strona amerykańska będzie mogła teraz wywierać naciski na rząd, by pewne kwoty przekazać dla organizacji żydowskich. A te organizacje mogą naciskać na Departament Stanu USA, a on zaś na Polskę – stwierdził Lewandowski.

Zdaniem inżyniera skutkiem takich nacisków USA może być np. sprzedaż Polsce rakiet Patriot pod warunkiem spełnienia żądań organizacji żydowskich.

Lewandowski przekonywał, że Kongres USA działał pod silnym naciskiem „wielu osób z tzw. przemysłu Holokaustu”, które wpływały na pewnych kongresmenów i oni ugięli się pod tymi naciskami. Twierdził, że dziwi szybkość, z jaką Kongres przyjął ustawę, nie zostawiając zbyt wiele czasu na debatę na jej temat.

źródło:
Zobacz więcej