„Polska jest zaangażowana w budowę pokoju”

Minister Jacek Czaputowicz przyznał, że zapobieganie konfliktom jest trudnym zadaniem (fot. MSZ)

– Jestem tu, by wyrazić polityczną wolę mego kraju, by aktywnie zaangażować się w budowę pokoju i podtrzymywanie wysiłków pokojowych – powiedział podczas forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.

ONZ chce śledztwa ws. starć na granicy Izraela ze Strefą Gazy

Do przeprowadzenia niezależnego i transparentnego śledztwa w sprawie starć, do których doszło na granicy Izraela ze Strefą Gazy, wezwał sekretarz...

zobacz więcej

Szef polskiej dyplomacji wziął udział w spotkaniu wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ, poświęconemu budowaniu i utrwalaniu pokoju. Jego uczestnicy odnosili się do raportu sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa pt. „Budowanie pokoju i podtrzymywanie pokoju”.

Jacek Czaputowicz zwrócił uwagę, że „zapobieganie konfliktom i budowanie trwałego pokoju jest trudnym zadaniem dla wszystkich członków społeczności międzynarodowej”. Wewnętrzne konflikty, asymetryczne ataki, pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka uznał za wyzwania dla których sprostania niezbędne jest zaangażowanie ONZ, jej państw członkowskich, organizacji regionalnych i społeczeństwa obywatelskiego.

Zdaniem szefa polskiego MSZ budowanie i podtrzymywanie pokoju musi uwzględniać wszystkie trzy nadrzędne cele ONZ: bezpieczeństwo, rozwój i prawa człowieka. Zmieniający się zakres i charakter obecnych konfliktów określił jako poważne wyzwanie. Tym bardziej, że gwałtowne lokalne konflikty i wojny często przekraczają granice państw i przenikają na poziom regionalny i międzynarodowy.

– Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe jest ze sobą powiązane, a zatem skuteczne działania na rzecz zapobiegania konfliktom podejmowane na poziomie międzynarodowym poprawiają też bezpieczeństwo na poziomie krajowym – argumentował.

„ONZ naraża świat. Migracja niebezpieczeństwem, a nie prawem”

Węgry chcą, żeby Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała migrację za zjawisko niebezpieczne. Minister spraw zagranicznych tego kraju Péter...

zobacz więcej

Agenda 2030

Minister podkreślił, że jego nadrzędnym zadaniem jest poprawa życia i perspektyw każdego i wszędzie. Agenda 2030 na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju, zaznaczył, stwarza warunki sprzyjające obejmującemu wszystkich i zrównoważonemu rozwojowi, co z kolei zapobiega kolejnym kryzysom i konfliktom.

– W ramach trwających dyskusji na temat repozycjonowania systemu rozwoju ONZ, mającego na celu zapewnienie godności, dobrobytu i pokoju, zapobieganie i utrzymanie pokoju znajdują się w centrum międzynarodowych wysiłków. Głównym celem jest odpowiednie przygotowanie ONZ do łagodzenia i likwidowanie konfliktów, rozwiązywania problemów związanych ze zmianą klimatu i łagodzenia zagrożeń dla dobrobytu ludzi i społeczeństw – mówił, zapewniając, że Polska zdecydowanie opowiada się za tymi wysiłkami.

Czaputowicz łączył pomyślny proces pokojowy z poszanowaniem praw człowieka. Powołał się na uniwersalne wartości zawarte w Deklaracji Praw Człowieka jako punkt odniesienia w opracowywaniu i wdrażaniu traktatów dotyczących praw człowieka, krajowych przepisów i polityk. – Tylko równość, sprawiedliwość i wolność zapobiegają brutalnemu ekstremizmowi i umożliwiają trwały pokój – przekonywał.

W trakcie spotkania z dziennikarzami minister przypomniał o majowej prezydencji Polski w Radzie Bezpieczeństwa, podczas której dojdzie m.in. do debaty z dowódcami niektórych operacji pokojowych. Przedstawią oni, jak się rozwijają z ich punktu widzenia oraz na ile są efektywne.

– Na pewno przyczyniają się do utrzymania pokoju. Natomiast chodzi o to, żeby przekształcić to jeszcze w trwały pokój, to znaczy zapewnić bezpieczeństwo, rozwój, prawa człowieka, właściwe zarządzanie. Po to, żeby sytuacja nie powróciła do sytuacji konfliktu i wojny – podkreślił szef polskiej dyplomacji.

źródło:

Zobacz więcej