PJN: wpłaty do OFE tylko dobrowolnie

Szefowa KP Polska Jest Najważniejsza Joanna Kluzik-Rostkowska (fot. PAP/Paweł Supernak)

Likwidacja obowiązkowej składki emerytalnej do OFE oraz podniesienie do 14,22 proc. obowiązkowej składki do ZUS – te i kilkanaście innych postulatów przedstawiła szefowa klubu Polska Jest Najważniejsza Joanna Kluzik-Rostkowska. – Rząd chce przesypać pieniądze z OFE do ZUS – argumentowała Kluzik.

PJN proponuje m.in. założenie dobrowolności wpłat na Otwarte Fundusze Emerytalne oraz wprowadzenie ulgi podatkowej – ok. 600 zł rocznie – dla osób oszczędzających w OFE lub IKE (Indywidualne Konto Emerytalne).

Kluzik-Rostkowska podczas konferencji prasowej w Sejmie pytała, jakie jest ostateczne stanowisko rządu ws. reformy emerytalnej. – Wszystko wskazuje na to, iż rząd chce przesypać te pieniądze, które dzisiaj są w OFE, do ZUS-u. Stąd nasza propozycja – zaznaczyła.

Szefowa klubu PJN zaproponowała także podniesienie – do 40 lat – okresu stażu ubezpieczeniowego dla kobiet i mężczyzn koniecznego do uzyskania dopłaty z budżetu do emerytury minimalnej.

Według niej, dobrym rozwiązaniem byłoby również zniesienie limitów dorabiania dla osób mających prawo do emerytury oraz dla osób otrzymujących zasiłki i świadczenia przedemerytalne. W ocenie posłanki, należy „zrobić wszystko”, by osoby chcące dłużej pozostać na rynku pracy miały taką możliwość.

Kluzik-Rostkowska zaproponowała również podniesienie docelowo emerytury minimalnej do kwoty 80 proc. minimalnej pensji. – W warunkach dzisiejszych to jest zamiast 706 zł – 1100 zł –zaznaczyła. Według niej, podniesienie minimalnej emerytury powinno być rozłożone w czasie.

Takie same emerytury dla wszytkich

PJN proponuje także m.in. docelową likwidację odrębnych systemów emerytalnych. – Powinniśmy rozpocząć wielką debatę na temat nowych systemów emerytalnych – podkreśliła posłanka. Jak dodała, musi to się odbywać w porozumieniu m.in. z grupami, które obecnie mają przywileje emerytalne. – Uważamy, że w pewnym momencie powinien nastąpić „punkt zero”, od którego wszyscy nowo wchodzący na rynek pracy powinni podlegać jednolitemu systemowi emerytalnemu – zaznaczyła.

Według niej, korzystne byłoby także wprowadzenie ustawowego zakazu zwolnienia pracownika tylko z tego powodu, że ukończył wiek emerytalny. W jej ocenie, taki zapis powinien się znaleźć w Kodeksie Pracy.

Ugrupowanie Kluzik-Rostkowskiej proponuje także, aby zakończyć przyznawanie świadczeń przedemerytalnych. – Świadczenia przedemerytalne pełniły bardzo ważną funkcję na początku transformacji, (...) dziś już tracą sens – oceniła szefowa klubu PJN.

Nowe rozwiązania dla powracających do kraju i studentów

Polska Jest Najważniejsza postuluje też zwiększenie dostępności dotacji na biznes dla wracających do Polski emigrantów. Chodzi o to, by takie osoby nie musiały ubiegać się w tym celu o status osoby bezrobotnej. – Wystarczyłoby, że zarejestrują się w Urzędzie Pracy jako osoby powracające z emigracji – powiedziała posłanka.

Osoby przebywające na emigracji – tłumaczyła – potrzebują zachęt do powrotu. Taką funkcję miałoby pełnić np. zwolnienie podatkowe na dwa lata z PIT i/lub CIT dla osób wracających z emigracji oraz inwestujących co najmniej 10 tys. Euro.

Kluzik-Rostkowska proponuje także, aby studenci mogli ubiegać się o dotacje na prowadzenie działalności gospodarczej bez konieczności rejestrowania się w urzędzie pracy. PJN postuluje również dwuletnie zwolnienie studentów prowadzących firmy z konieczności opłacania składek do ZUS i Funduszu Pracy.

Także osoby starsze, w tym emeryci i pobierający świadczenia przedemerytalne, powinny mieć – według PJN – możliwość uzyskania dotacji na biznes.

Kluzik-Rostkowska zaproponowała likwidację 4-letniego okresu ochronnego przed zwolnieniem z pracy dla osób zbliżających się do wieku emerytalnego. Posłanka zaproponowała też, aby szkolenia i abonamenty medyczne dla osób powyżej 50. roku życia mogły być finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Według niej, jeśli pracodawcy chcą szkolić lub przekwalifikowywać pracowników, powinni mieć łatwy dostęp do pieniędzy z Funduszu Pracy. Jak mówiła, warunkiem byłoby zobowiązanie się pracodawców do niezwalniania tych pracowników przez 2-3 lata.

PJN chce także, aby pracodawcy mogli tworzyć w firmach fundusze szkoleniowe w zamian za obniżenie o 1,45 proc. składki do Funduszu Pracy.

Jak dodała, przedstawione we wtorek propozycje PJN opiera m.in. na odpowiedzialności każdego za własną przyszłość, zaufaniu do obywateli i wolności. – Uważamy, że obywatele, przedsiębiorcy lepiej wiedzą, co zrobić ze swoimi pieniędzmi. Chcemy zrobić wszystko, by rozbudzać ludzką przedsiębiorczość i docenić pracę – zaznaczyła. Przedstawione propozycje mają rozpocząć dyskusję nad reformą OFE i rynku pracy. W tym celu zostały one umieszczone na stronie internetowej www.ideosfera.pl.

Uważamy, że obywatele, przedsiębiorcy lepiej wiedzą, co zrobić ze swoimi pieniędzmi. Chcemy zrobić wszystko, by rozbudzać ludzką przedsiębiorczość i docenić pracę

źródło:

Zobacz więcej