RAPORT

Pogarda

Kontrowersyjne badania losów Żydów: dwóch na trzech ginęło, głównie przez sąsiadów

Medale „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” (fot. PAP/Maciej Kulczyński)
Medale „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” (fot. PAP/Maciej Kulczyński)

Najnowsze

Popularne

Na każdych trzech Żydów dwóch zginęło, najczęściej przy współudziale swoich sąsiadów, chrześcijan – to jedna z konkluzji badań pod nazwą „Strategie przetrwania Żydów podczas okupacji w Generalnym Gubernatorstwie, 1942-45. Studium wybranych powiatów”. Podsumowaniem tego międzynarodowego projektu jest jest zbiorowy tom „Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski” wydany pod redakcją prof. Barbary Engelking i prof. Jana Grabowskiego.

Macierewicz: Polacy padają ofiarą niezrozumienia bohaterstwa przodków

Polacy atakowani jako winni czy współwinni zbrodni padają ofiarą niezrozumienia niebywałego bohaterstwa przodków, którzy w okupowanej Polsce...

zobacz więcej

„Na każdych trzech Żydów poszukujących ratunku – dwóch zginęło, najczęściej przy współudziale swoich sąsiadów, chrześcijan. Nasze badania dostarczają dowodów wskazujących na znaczną – i większą, aniżeli się to dotychczas wydawało – skalę uczestnictwa Polaków w wyniszczeniu żydowskich współobywateli” – możemy przeczytać na stronie promującej badania i projekt Holocaust Research.

Publikacja będzie podsumowaniem międzynarodowego projektu „Strategie przetrwania Żydów podczas okupacji w Generalnym Gubernatorstwie, 1942-45. Studium wybranych powiatów”. Jego celem naukowym jest szczegółowe zbadanie losów Żydów, którzy uniknęli wywózek do obozów śmierci i zdecydowali się ukryć wśród Polaków.

Projekt oparty jest na materiałach archiwalnych, kartograficznych, z uwzględnieniem spisów demograficznych; analiza ma być wieloaspektowa.

O komentarz poprosiliśmy profesora Antoniego Kamińskiego, członka Rady Narodowej Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie.

– Mam wrażenie, że ten zespół [badaczy – red.] nie jest całkowicie uwolniony od emocji i skłonności do wartościowań, które mogą trochę mącić obiektywizm. Ci ludzie są osobiście zaangażowani w problematykę, którą badają. Wielu badaczy nie jest w stanie się uwolnić od osobistych zaangażowań – zauważył prof. Kamiński.

– Nie chciałbym kompletnie dezawuować ich osiągnięć i ich wysiłku badawczego, bo to niewątpliwie są ludzie bardzo zaangażowani w to, co robią, ale właśnie to zaangażowanie emocjonalne niekiedy może stwarzać pewne problemy; w końcu nauka, w tym nauka historii, wymaga właśnie pewnego dystansu do tego, co się bada – wyjaśnił Antoni Kamiński.

Praca zespołu badaczy trwała kilka lat i była skupiona wokół działającego przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Publikacja składa się z dziewięciu rozdziałów; każdy dotyczy innego powiatu.

Praca naukowa finansowana jest m. in. w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014-17.

O kolejnej książce wiemy niewiele, prócz lakonicznego wpisu na Facebooku Marcina Kąckiego, dziennikarza „Gazety Wyborczej”.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej