Jakub Skiba prezesem zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej

„Rada Nadzorcza dokonała wyboru najlepszego kandydata” - czytamy w komunikacie spółki (fot. arch.PAP/Rafał Guz)

Rada nadzorcza PGZ S.A. dokonała wyboru na stanowisko prezesa zarządu PGZ S.A. i podjęła decyzję o powołaniu na tę funkcję Jakuba Tadeusza Skiby – czytamy w komunikacie spółki.

Zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej odwołany. Rada powierzyła obowiązki prezesa Jakubowi Skibie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Zbrojeniowej dokonało w czwartek zmian w składzie Rady Nadzorczej Polskiej Grupy...

zobacz więcej

Jakub Skiba na stanowisko prezesa PZG został wybrany przez radę nadzorczą 20 lutego. Dwa dni później mister obrony narodowej Mariusz Błaszczak pozytywnie zaopiniował tę decyzję, w związku z czym 23 lutego 2018 roku Jakub Skiba objął stanowisko prezesa PGZ S.A.

Jakub Tadeusz Skiba urodził się 16 maja 1961 roku w Krakowie. Ukończył historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest również absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W latach 1993-1997 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz jako I Sekretarz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ. W latach 1997-1999 pełnił funkcję Dyrektora Biura Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a w latach 1999-2001 – dyrektora generalnego w Głównym Urzędzie Statystycznym. Od 2005 roku był dyrektorem generalnym w MSWiA, a następnie w KPRM. W 2007 roku został powołany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na stanowisko członka zarządu NBP i pełnił tę funkcję do 2013 roku. Jakub Skiba był również członkiem Rady KSAP i Rady ds. Uchodźców. W 2016 r. uzyskał tytuł doktora ekonomii w Szkole Głównej Handlowej. Od listopada 2015 do października 2017 roku sprawował funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od października 2017 roku do lutego 2018 roku był prezesem zarządu polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

8 lutego 2018 roku powołany został w skład rady nadzorczej PGZ S.A., która następnie powierzyła mu pełnienie obowiązków prezesa zarządu spółki.

źródło:
Zobacz więcej