Służba Kontrwywiadu Wojskowego ma nowych wiceszefów

Siedziba Służby Kontrwywiadu Wojskowego na rogu ulic Oczki i Chałubińskiego w Warszawie (fot.skw.gov.pl)

Pułkownik Maciej Szpanowski i ppłk Robert Mucha objęli stanowiska zastępców szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Ich nazwiska widnieją na stronie internetowej SKW.

Umorzenie głośnego śledztwa dotyczącego tzw. podsłuchu generałów

Nie dowiemy się, czy po aferze taśmowej nielegalnie inwigilowano szefów służb. Sprawę ostatecznie umorzono – pisze „Rzeczpospolita”.

zobacz więcej

We wtorek kandydatury Szpanowskiego i Muchy pozytywnie zaopiniowała sejmowa komisja ds. służb specjalnych. Szef SKW Maciej Materka ma też trzeciego zastępcę - ppłk. Marka Utrackiego.

Szpanowski służył poprzednio w Służbie Wywiadu Wojskowego, a wcześniej w ABW i UOP. Brał udział w misjach w Iraku i Afganistanie. Mucha pracował w SKW, ABW i UOP. Zajmował się głównie zasadami postępowania z informacjami niejawnymi.

Wiceszefów SKW powołuje i odwołuje minister obrony na wniosek szefa tej służby, po zasięgnięciu opinii sejmowej speckomisji.

Zmiany po odejściu z MON Antoniego Macierewicza

Gdy Mariusz Błaszczak zastąpił w styczniu Antoniego Macierewicza na stanowisku ministra obrony, do dymisji podał się ówczesny szef SKW Piotr Bączek. 17 stycznia szefem SKW został Materka. Obecny szef SKW pracował wcześniej w UOP, ABW i CBA, ostatnio był dyrektorem departamentu bezpieczeństwa w MSWiA. Był także m. in. pełnomocnikiem ds. kontroli przetwarzania danych osobowych w CBA od początku powstania tej funkcji w 2010 r. W połowie 2015 r. złożył wniosek o odejście ze służby.

Do zadań SKW należą zwalczanie przestępstw popełnianych przez żołnierzy i pracowników MON, takich jak przestępstwa wojenne, szpiegostwo i korupcja. SKW zajmuje się też ochroną informacji niejawnych, ochroną wojsk uczestniczących w misjach zagranicznych, a także analizą i zwalczaniem zagrożeń dla obronności i bezpieczeństwa państwa.

źródło:

Zobacz więcej