RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Czaputowicz: Suwerenność i integralność terytorialna to polskie priorytety

Szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz (fot. PAP/EPA/JUSTIN LANE)

– Polska przywiązuje wagę do przestrzegania zasad suwerenności i integralności terytorialnej; uważamy, że nie są to tylko kwestie historyczne – mówił w środę w Nowym Jorku na briefingu z dziennikarzami minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Opowiedział się też za rozszerzaniem przez Polskę współpracy międzynarodowej.

Czaputowicz: Nie bardzo jest za co przepraszać

– Premier Mateusz Morawiecki w swojej wypowiedzi podczas konferencji w Monachium miał na myśli tych, którzy współpracowali z nazistami; wszyscy to...

zobacz więcej

Szef polskiej dyplomacji uczestniczył w debacie ministerialnej Rady Bezpieczeństwa ONZ, poświęconej celom i zasadom Karty Narodów Zjednoczonych w kontekście utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Po spotkaniu podkreślił, że jednym z priorytetów Polski jest kwestia przestrzegania prawa międzynarodowego w świecie, z czym wiąże się w dużej mierze Karta Narodów Zjednoczonych.

– Zwróciłem uwagę podczas debaty, że Polska przywiązuje wielkie znaczenie do przestrzegania zasady suwerenności i integralności terytorialnej. Wskazałem, że to nie są tylko kwestie historyczne. Dzisiaj musimy bardzo dbać o to, żeby prawo międzynarodowe było przestrzegane – wyjaśnił. Wspomniał o wykraczających poza zasady prawa międzynarodowego działaniach Rosji, takich jak aneksja Krymu czy popieranie separatystów w Donbasie. Ustosunkował się także do zbombardowania wschodniej Guty w Syrii.

– Polska opowiada się za przyjęciem rezolucji w sprawie Syrii i aktywnie uczestniczy w tych pracach. Chodzi o to, by doprowadzić do zawieszenia broni, rozejmu i umożliwić dostarczenie pomocy humanitarnej – powiedział szef polskiego MSZ.

Przypominając rocznicę wyzwolenia Kuwejtu szef polskiej dyplomacji zaakcentował, że brało w tym udział także wojsko polskie, przez co Polska przyczyniła się do umocnienia ładu i prawa międzynarodowego.

Czaputowicz: Mamy nowego sojusznika ws. ustawy o IPN

Można sobie wyobrazić też nowelizację ustawy o IPN; chodzi o to, by nie zerwać kontaktu, by rozmawiać; nie jest tak, że nie jesteśmy otwarci na...

zobacz więcej

Polski minister poświęcił też kilka zdań „niejednoznacznej roli Rosji” w Syrii, która – jak zaznaczył – nie zabierała głosu na forum Rady Bezpieczeństwa, nie poparła rezolucji o użyciu broni chemicznej w Syrii i za której akceptacją pojawiają się nowe problemy.

Minister o Ukrainie

Odnosząc się do Ukrainy Czaputowicz argumentował, że byłoby dobrze, gdyby ONZ uczestniczyła w rozwiązywaniu konfliktu na wschodzie kraju poprzez skierowanie na miejsce sił pokojowych. – Trudno tu osiągnąć porozumienie, ale prace nad nim trwają – zaznaczył Czaputowicz. – Polska jest jednym z aktywniejszych państw w tym zakresie, bowiem sytuacja na Ukrainie jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa naszego kraju, także poprzez napływ stamtąd uchodźców – uzasadniał.

W trakcie briefingu Czaputowicz mówił też o roboczym lunchu z ministrami uczestniczącymi w debacie, z udziałem sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa oraz jego poprzednika Ban Ki Muna. W jego trakcie rozmawiano m.in. o problemach migracji i roli ONZ w określeniu zasad i ram regulujących te procesy.

Minister Czaputowicz wskazał na różnice zdań między państwami wchodzącymi w skład RB w sprawie Korei Północnej. – Polska stoi na stanowisku, że sankcje należy utrzymać, a zarazem posiada ona - jako jedno z niewielu państw - ambasadę w Korei Północnej. Wskazałem, że może to odegrać istotną role w utrzymaniu kontaktów z reżimem czy dyplomacją tego kraju. Społeczność międzynarodowa patrzy z nadzieją na rozmowy między przedstawicielami Korei Północnej i Południowej toczone przy okazji Igrzysk Olimpijskich – powiedział. – Mamy nadzieję, że będą one kontynuowane – dodał.

Czaputowicz po spotkaniu z Timmermansem: Temperatura sporu z UE obniżona

Szef MSZ Jacek Czaputowicz nie wykluczył w czwartek „modyfikacji” reform wymiaru sprawiedliwości w celu osiągnięcia porozumienia z KE, jeśli...

zobacz więcej

Podczas krótkiego pobytu w Nowym Jorku polski minister przeprowadził też rozmowy bilateralne m.in. z ministrem spraw zagranicznych Republiki Słowackiej Miroslavem Lajczakiem, który przewodniczy obecnie pracom Zgromadzenia Ogólnego ONZ i pracuje nad rezolucją dotyczącą migracji, szukając poparcia dla tego projektu wśród państw członkowskich UE, w tym Polski.

Migracja w Europie

Czaputowicz przyznał, że Polska, Węgry, Słowacja i Czechy mają specyficzne podejście do sposobu rozwiązania problemu migracji w ramach Unii Europejskiej. Zaznaczył, że przymusowa relokacja jest „oczywiście nie do przyjęcia”, ale w innych kwestiach porozumienie byłoby zapewne możliwe. – ONZ chce wprowadzić pewne standardy w tym zakresie – wskazał polski minister, uznając to za pożyteczny wkład.

Rozmowa z Lajczakiem obejmowała też takie zagadnienia jak sytuacja młodzieży i zrównoważony rozwój. – Ponieważ Słowacja obejmie w przyszłej kadencji przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, pytałem szefa słowackiej dyplomacji o ich priorytety. Powiedział, że jego kraj będzie chciał się skoncentrować na funkcjonowaniu grupy w ramach Unii Europejskiej i aktywnie włączyć w trwające tam debaty – wyszczególnił Czaputowicz. Poinformował też, że Lajczak zaprosił go do udziału w konferencji na temat rozwiązywania konfliktów i utrzymania pokoju.

Czaputowicz: Po donosach ginęli i Żydzi, i Polacy

„Byli zdrajcy wśród Polaków i byli bohaterowie. Były też jednak przypadki, że Żydzi złapani przez Niemców denuncjowali Polaków, którzy ich...

zobacz więcej

W Nowym Jorku szef dyplomacji polskiej spotkał się także z ministrem spraw zagranicznych Wybrzeża Kości Słoniowej, Marcelem Amonem Tanohem.

– Jest to ważne państwo afrykańskie. Koordynujemy współpracę przede wszystkim w ramach RB. Omówiliśmy nasze priorytety. W wielu przypadkach się zgadzamy, ale różnimy się w stanowisku wobec Korei Północnej. Wybrzeże Kości Słoniowej opowiada się bardziej za dialogiem, my zaś – podobnie jak Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone - jesteśmy za utrzymaniem sankcji – tłumaczył polski minister.

– Afryka jest kontynentem, który się dynamicznie rozwija. Otwierają się tam możliwości współpracy gospodarczej i kulturalnej. Polska może zaoferować ze swej strony możliwość podejmowania studiów wyższych w naszym kraju - podkreślił szef polskiej dyplomacji.

źródło:

Zobacz więcej