Według sądu salut rzymski jako upamiętnienie to nie przestępstwo

Budynek Sądu Najwyżsczego w Rzymie (fot. Flickr/stoyanh)

– Jeśli gest faszystowskiego salutu rzymskiego oddawany jest po to, by uczcić czyjąś pamięć i nie jest wyrazem przemocy, nie jest przestępstwem - orzekł włoski Sąd Najwyższy. Według sędziów w takim przypadku gest ten należy uznać za „wolne wyrażenie myśli”.

Raport włoskich służb specjalnych: realne zagrożenie terrorystyczne ze strony dżihadystów

We Włoszech występuje realne zagrożenie terroryzmem ze strony dżihadystów – podkreślono w opublikowanym raporcie włoskich służb specjalnych....

zobacz więcej

Włoskie media informują o orzeczeniu Sądu Najwyższego, który definitywnie uniewinnił dwóch przedstawicieli skrajnie prawicowego ugrupowania Casapound, oddalając odwołanie złożone przez prokuraturę na wyroki wydane przez sądy niższych instancji.

Podczas uroczystości w Mediolanie w kwietniu 2014 roku mężczyźni ci podnieśli prawe ręce w górę, wykonując faszystowski gest. W ten sposób uczcili pamięć trzech działaczy włoskich ruchów faszystowskich. Manifestacja, w trakcie której doszło do tych zdarzeń, odbywała się za pozwoleniem władz.

Sędziowie Sądu Najwyższego uznali, że gest dwóch mężczyzn nie stanowił zamachu na porządek demokratyczny i nie podlega karze za apologię faszyzmu, przewidzianej w ustawie z 1952 roku, która zabrania wszelkich prób reaktywacji partii faszystowskiej.

Według sądu na mocy przepisów nie wymierza się kary za „każde przywoływanie zwyczajów rozwiązanej partii faszystowskiej, lecz tylko za to, co może stanowić groźbę jej odbudowy”, a także za gesty i wyrazy, które „mogą wywołać poparcie i aprobatę”.

Takiego charakteru według sądu nie miał gest reprezentantów ugrupowania skrajnej prawicy, a ceremonia, w której uczestniczyli, miała na celu wyłącznie uczczenie pamięci trzech osób, bez żadnego zamiaru - jak dodano - „przywrócenia reżimu faszystowskiego”. Zdaniem sędziów manifestacja ta nie miała na celu wywołania „uczuć nostalgii, w których można by dostrzec realną groźbę reaktywacji partii faszystowskiej”.

Wyjaśniono zarazem, że przestępstwami są inne incydenty, na przykład wznoszenie okrzyków zawierających słowa hymnu faszystów.

źródło:

Zobacz więcej