RAPORT

Kampania 2020

Rośnie przestępczość w Szwecji. Maleje zaufanie do policji

16 procent badanych było ofiarami przestępstw w 2016 roku (fot. Claudio Villa/Getty Images)

23 proc. mieszkańców środkowej i południowej Szwecji nie czuje się bezpiecznie. 16 proc. respondentów było ofiarami przestępstw. Chodzi o pobicia, groźby karalne, przemoc seksualną, oszustwa i napady. Jest najnowszy raport Szwedzkiej Rady do Spraw Zapobiegania Przestępczości.

Zbiorowe gwałty w Uppsali i Kalmarze. Szwedzi zbulwersowani

Szwecja zmaga się z rosnącym problemem przestępczości seksualnej dokonywanej przez migrantów. W ciągu ostatniego tygodnia doszło tam do dwóch...

zobacz więcej

Z najnowszego raportu Szwedzkiej Rady do Spraw Zapobiegania Przestępczości wynika, że Szwedzi coraz częściej stają się ofiarami przestępstw. Odnotowano także spadek poczucia bezpieczeństwa oraz malejące zaufanie do wymiaru sprawiedliwości.

Z badania wynika, że prawie 16 proc. respondentów w 2016 r. było ofiarami przestępstw. Chodzi o pobicia, groźby karalne, przemoc seksualną, oszustwa czy napady. Niepokoi największy od 2005 r. odsetek osób, które padły ofiarą przestępstw z użyciem przemocy. Przyznało się do tego ponad 8 proc. badanych. To najczęściej mieszkańcy Sztokholmu.

23 proc. mieszkańców środkowej i południowej Szwecji nie czuje się bezpiecznie. To o 7 proc. więcej niż dwa lata temu. Jednocześnie spadło zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Jest o 6 punktów procentowych niższe i wynosi 55 proc.

O 7 proc. mniej respondentów ufa funkcjonariuszom policji. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy upatruje się w mniejszej wykrywalności przestępstw, która spowodowana jest przede wszystkim brakami kadrowymi w policji. Dwa lata temu spośród 20 tysięcy absolwentów szkół policyjnych, co trzeci odszedł z zawodu.

W badaniu wzięło udział 12 tys. respondentów.

źródło:
Zobacz więcej