Szłapka pisze do Timmermansa. Prosi o dalsze zaangażowanie w obronie demokracji w Polsce

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, Poseł Nowoczesnej Adam Szłapka (fot. REUTERS/Olivier Hoslet/Pool/arch. PAP/Rafał Guz)

Sekretarz generalny Nowoczesnej Adam Szłapka zaapelował w liście do wiceszefa KE Fransa Timmermansa, by konsekwentnie stał na straży poszanowania unijnych wartości. „Liczymy na Pańskie dalsze zaangażowanie w obronę demokratycznych fundamentów w Polsce” – dodał polityk.

„Nie interesowałem się sztuką specjalnie”. Wpadka posła Nowoczesnej

Adam Szłapka, poseł Nowoczesnej i były pracownik kancelarii prezydenta Bronisława Komorowskiego, zeznając przed sądem nie był w stanie przypomnieć...

zobacz więcej

Szłapka podkreślił na wstępie swego listu, że z uznaniem obserwuje działania Timmermansa „podejmowane w imieniu Komisji Europejskiej na rzecz obrony praworządności w Polsce”.

„Przez ostatnie dwa lata Pańskie zaangażowanie dawało nam nadzieję, że Polska nie wyrzeknie się wartości europejskich i pozostanie w pełni demokratycznym, respektującym zasady państwem prawa. Pańskie słowa o niebezpiecznej ewolucji współczesnych systemów demokratycznych były dla nas przestrogą” – dodał sekretarz generalny Nowoczesnej.

Polityk napisał też, że cieszy go, iż Timmermans kontynuuje dialog z polskim rządem, a spotkanie z szefem MSZ Jackiem Czaputowiczem uznał za dobre. „Mamy nadzieję, że Pańska wizyta w Warszawie będzie przełomowa i spowoduje wycofanie się rządu PiS z niekonstytucyjnych reform w systemie sprawiedliwości” – zaznaczył Szłapka.

„Obawiamy się jednak, że kroki podejmowane przez rząd Mateusza Morawieckiego będą powierzchowne i obliczone jedynie na zatrzymanie tzw. procedury art. 7 Traktatu. Nie będą zatem oznaczały rzeczywistej naprawy systemu sprawiedliwości, która przywróci praworządność” – napisał poseł.

„Uważamy, że w sprawach fundamentalnych, konstytucyjnych, tj. utrzymania trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, nie może być miejsca na kompromisy. A politycy nierespektujący tych zasad powinni się spotkać z ostracyzmem„” – dodał polityk.

Według niego „nie możemy mówić o praworządności w Polsce bez wycofania się ze zmian w ustawach sądowych”. W tym kontekście wymienił ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustroju sądów powszechnych oraz Sądzie Najwyższym. Za „konieczne” Szłapka uznał też „przywrócenie niezależności i legalności Trybunału Konstytucyjnego”.

Reformy rządu wg. Szłapki

– „Utrzymanie tych szkodliwych reform – wprost lub poprzez wprowadzenie iluzorycznych poprawek - będzie jednoznaczne z akceptacją pogwałcenia Konstytucji RP i standardów Unii Europejskiej” – wskazał sekretarz generalny Nowoczesnej. „Polacy czują się Europejczykami. Chcą aktywnie współtworzyć wielki projekt, jakim jest UE” – zapewnił.

„Tym bardziej martwi, że działania obecnego rządu, kwestionującego podstawowe zasady Wspólnoty, tak bardzo osłabiają głos Polaków w Europie” – podkreślił Szłapka i zawrócił się do Timmermansa, „w imieniu własnym i milionów Polaków”, by konsekwentnie trwał na straży art. 2 Traktatu o UE, który mówi m.in. o poszanowaniu demokracji, wolności, państwa prawnego i praw człowieka.

Blednie gwiazda Timmermansa. Stracił na sporze z Polską

Uznawany kilka lat temu za wschodzącą gwiazdę polityki Uniie Europejskiej wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans „stracił blask” – ocenia...

zobacz więcej

„Jeśli pozwoli się na erozję tych wartości w Polsce, będzie to jednoznaczne z wypchnięciem Polaków ze Wspólnoty europejskiej, a Polski z Unii Europejskiej. Dziś musimy zrobić wszystko, żeby tej ceny nie przyszło nam zapłacić i bardzo liczymy na Pańskie dalsze zaangażowanie w obronę demokratycznych fundamentów w Polsce” – napisał poseł.

Pozytywny komunikat Junckera

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ocenił w środę, że jest bardzo duża szansa, iż stanowisko Polski dotyczące praworządności zmieni się w stronę oczekiwaną przez KE, natomiast stanowisko KE przesunie się w kierunku pozycji Polski.

Jacek Czaputowicz spotkał się z Fransem Timmermansem w zeszły czwartek w Brukseli i zaprosił wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej do złożenia wizyty w Polsce. Rozmowa obu polityków dotyczyła reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce i kwestii praworządności. Szef polskiego MSZ nie wykluczył „modyfikacji” reform wymiaru sprawiedliwości w celu osiągnięcia porozumienia z KE, jeśli polskie władze uznają to za zasadne. Wiceszef KE wyraził natomiast nadzieję na rozwiązanie sporu w ciągu tygodni.

Komisja Europejska, uruchamiając w grudniu art. 7.1. unijnego traktatu wobec Polski, wskazała, jakie działania muszą podjąć władze, aby odpowiedzieć na jej zastrzeżenia. Poza zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym KE domaga się też nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Chce, by nie przerywano kadencji sędziów-członków Rady i zapewniono, by nowy system gwarantował wybór sędziów-członków przez przedstawicieli środowiska sędziowskiego.

źródło:

Zobacz więcej