GUS poinformował o wzroście PKB w IV kwartale

Największy wpływ na poziom inwestycji w IV kw. miały inwestycje rządowe i samorządowe (fot. Shutterstock/oatawa)

Wzrost produktu krajowego brutto w czwartym kwartale ubiegłego roku wyniósł 5,1 procent, licząc rok do roku. Taką informację opublikował Główny Urząd Statystyczny. Jest to wzrost zbliżony do prognoz ekonomistów.

KE podnosi prognozy gospodarcze dla Polski

Komisja Europejska podnosi prognozy gospodarcze dla Polski. Z przewidywań Brukseli wynika, że polska gospodarka będzie w tym roku rozwijała się w...

zobacz więcej

Największy wpływ na poziom inwestycji w IV kw. miały inwestycje rządowe i samorządowe – powiedziała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych GUS Maria Jeznach.

– Pozytywny wpływ przemysłu na PKB będzie przekraczał przeciętny wzrost w gospodarce i będzie silniejszy niż po III kwartale w 2017 roku. Po III kwartale 2017 roku możemy ocenić, że w IV kwartale wzrost wartości dodanej w budownictwie osłabił się, co może przełożyć się na słabszy wzrost w całym roku. Pozytywny wpływ miały handel i transport, a skala była zbliżona do tej po III kwartale – powiedziała.

– W świetle obecnych danych szacujemy szybsze niż przeciętne tempo wzrostu w przemyśle, budownictwie, handlu i transporcie – dodała.

Więcej szczegółów dotyczących wzrostu PKB w czwartym kwartale GUS opublikuje 28 lutego.

Pod koniec stycznia GUS poinformował, że w całym 2017 roku polska gospodarka wzrosła o 4,6 procent.

źródło:
Zobacz więcej