„Zwiększamy możliwości i instrumenty ochrony zwierząt”

Ustawa zaostrza przepisy dot. m.in. znęcania się nad zwierzętami (fot. pixabay.com/silvion)

– Uchwalona przez Sejm ustawa zaostrzająca przepisy dot. m.in. znęcania się nad zwierzętami wprowadza katalog rozwiązań rozszerzających możliwości i instrumenty państwa w zakresie ochrony zwierząt - powiedział we wtorek wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

„Serce dla zwierząt. Każdy porządny człowiek powinien w sobie to mieć”

W sieci pojawiało się nagranie z deklaracją poparcia likwidacji ferm zwierząt futerkowych. Wygłasza ją prezes PiS. „To jest kwestia, można...

zobacz więcej

We worek obradowały połączone komisja senackie: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji; Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ustawodawczej. Sejm uchwalił zmiany w ustawie o ochronie zwierząt oraz w kodeksie karnym 26 stycznia; projekt przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wśród najważniejszych elementów nowych przepisów wiceminister wymienił wprowadzenie obligatoryjnego orzekania przez sądy nawiązki w wysokości od 1 tys. do 100 tys. na rzecz organizacji zajmujących się ochroną zwierząt za przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. Dotychczas sąd mógł, ale nie musiał, orzec nawiązkę w granicach od 500 zł do 100 tys. zł. – W praktyce nawiązki orzekane są rzadko, a jeżeli są, niskiej – ocenił Jaki.

– W naszej ocenie może to (orzekanie nawiązki na rzecz organizacji – PAP) spowodować, że dzięki tym przepisom do organizacji trafią znaczne środki, co spowoduje realne, efektywniejsze zwiększenie ochrony na zwierzętami – wskazał.


Nawet 5 lat więzienia za znęcanie się nad zwierzętami. Nowelizacja ustawy w Sejmie

Zwiększenie kar za zabijanie zwierząt

Jaki przypomniał, że regulacja przewiduje zwiększenie kar za zabijanie zwierząt. Za zabijanie, uśmiercanie lub znęcanie się nad zwierzętami grozić będą 3, a nie 2 lata pozbawienia wolności; za czyny te dokonane ze szczególnym okrucieństwem górna granica kary wyniesie 5, a nie 3 lata.

– Zbyt często się zdarza, że osoby, które bestialsko traktują zwierzęta, dostają kary, które w poczuciu społecznym odbiegają od zasady sprawiedliwości; są to często kary niedotkliwe, w zawieszeniu – mówił wiceminister.

Ustawa wprowadza ponadto m.in. zmianę dotyczącą zakazu wykonywania zawodów związanych z kontaktem ze zwierzętami. Orzeczenie takiego zakazu pozostanie fakultatywne przy podstawowym typie czynów karalnych popełnianych na zwierzętach. Natomiast przy znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem – stanie się obligatoryjne. Zakaz ten ma być jednak stosowany jedynie, gdy sprawca popełnił przestępstwo w związku z wykonywaniem tego typu zawodów.

Zmiany w kodeksie karnym są bardzo potrzebne

Łukasz Balcer z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami ocenił na wtorkowym posiedzeniu senackich komisji, że zmiany w ustawie o ochronie zwierząt i kodeksie karnym są bardzo potrzebne. – To sygnał, że prawa zwierząt są ważne i powinniśmy ich przestrzegać, a sądy, prokuratury i policja powinny pochylić się nad prawami zwierząt – powiedział. – Nie może być tak, że nawiązka za zabicie psa, wyrzucenie go przez okno ustalana jest na sto złotych, a kara w zawieszeniu lub w ogóle – mówił.

Biuro legislacyjne wskazało podczas wtorkowego posiedzenia, że ustawa „nie budzi zasadniczych zastrzeżeń legislacyjnych”. Za przyjęciem ustawy wraz z jedną redakcyjną poprawką opowiedziała się większość senatorów połączonych komisji.

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o ochronie zwierząt oraz w kodeksie karnym 26 stycznia; projekt przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.


Zakaz hodowli zwierząt na futra i trzymania psów na uwięzi
Zakaz hodowli zwierząt na futra

W listopadzie ub.r. do Sejmu wpłynął inny projekt o ochronie zwierząt przygotowany przez grupę posłów PiS. Wśród zawartych w nim rozwiązań są m.in. wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt, wprowadzenie obowiązku znakowania psów i utworzenie centralnego rejestru, zakaz hodowli zwierząt na futra i wykorzystywania zwierząt w cyrkach. Wnioskodawcy podnoszą, że projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i niektórych innych ustaw stanowi wypadkową postulatów społecznych, sugestii organów sprawujących nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz zaleceń Najwyższej Izby Kontroli.

źródło:

Zobacz więcej