Miliard dzieci na świecie cierpi z powodu przemocy

WHO apeluje do rządów i instytucji o działanie (fot. PAP/ EPA/AREF WATAD)

Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała raport, z którego wynika, że około miliarda dzieci na świecie doznało w ciągu minionego roku jakiegoś rodzaju przemocy – fizycznej, seksualnej lub emocjonalnej. Przemoc stanowi drugą w kolejności główną przyczynę śmierci dzieci.

Dramat 13 dzieci więzionych i głodzonych przez rodziców. Na jaw wychodzą nowe fakty

Dzieci z Kalifornii, które zdaniem władz były torturowane i głodzone przez swoich rodziców do tego stopnia, że ich wzrost był zahamowany, powoli...

zobacz więcej

Raport WHO ogłoszono w Genewie. W dokumencie organizacja zwraca się do rządów i instytucji międzynarodowych o niezwłoczne przygotowanie i podjęcie działań w celu zapobieżenia takim sytuacjom. Na 14 lutego zwołana została do Sztokholmu międzynarodowa konferencja z udziałem WHO w sprawie natychmiastowych kroków, mających na celu zwalczanie tej plagi.

Jedno na pięcioro dzieci, to jest ponad milion dzieci na świecie, doznało przemocy fizycznej, podczas gdy jedno na troje dzieci – przemocy emocjonalnej – stwierdza WHO.

Ponadto około 18 proc. dziewcząt i 8 proc. chłopców ucierpiało wskutek przemocy seksualnej.

Przemoc stanowi drugą w kolejności główną przyczynę śmierci dzieci między 10. a 19. rokiem życia. W tym wieku wskutek zabójstw ginie siedmioro na każde 100 tys. nieletnich.

W ocenie WHO, ogółem miliard dzieci doznało przemocy jakiegoś rodzaju, chociaż Etienne Krug, szefowa wydziału WHO zajmującego się tym zagadnieniem, uściśliła, że realna liczba może wynosić od 900 mln nieletnich do 1,2 mld, ponieważ posiadane informacje nie są ścisłe, ale w obu przypadkach zjawisko wymaga zdecydowanego działania.

źródło:

Zobacz więcej