Polska Fundacja Narodowa rozpoczęła akcję informacyjną „Godność Niepodległej”

Ul. Zbigniewa Herberta - dawna ul. Leona Kruczkowskiego, której nazwa została zmieniona w ramach tzn. ustawy dekomunizacyjnej (fot. PAP/Radek Pietruszka)

Mieszkańcy ulic, których nazwy zostały zdekomunizowane, dowiedzą sie więcej o nowych patronach oraz o przepisach prawnych związanych ze zmianami. Wszystko w ramach akcji edukacyjnej pod hasłem „Godność Niepodległej”, którą rozpoczęła Polskia Fundacja Narodowa.

„Polska Fundacja Narodowa to wielka ofensywa polskiego rządu”

– Do tej pory nie było promocji Polski i obrony dobrego imienia, a wokół Polski narosło wiele mitów takich jak to, że jesteśmy odpowiedzialni za...

zobacz więcej

„»Godność Niepodległej« to wolność od totalitaryzmów. To również hasło, pod którym Polska Fundacja Narodowa przeprowadza akcję edukacyjną uświadamiającą konieczność zmian” - pisze zarząd PFN w komunikacie o akcji informacyjnej na temat ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.

W połowie stycznia w kilkuset miejscach Warszawy zawisły plakaty i billboardy informujące o tym, że „nowa ustawa dekomunizacyjna nie wymaga od mieszkańców zmian dokumentów, nawet jeśli nazwy ulic ulegną zmianie”. 


„Zgodnie z prawem, dokumentów będzie można używać tak długo, aż stracą swoją ważność. Dodatkowo pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych zmiany nazwy ulicy oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmian są wolne od opłat” – przypomina PFN. Akcja będzie miała charakter ogólnopolski, pierwszym etapem kampanii jest Warszawa.  „Zmasowana akcja w mediach społecznościowych oznaczona #GodnośćNiepodległej oraz #Dekomunizacja wypromowała ideę akcji. Do miejsc, w których nastąpiły zmiany nazw ulic, trafi broszura zawierająca biogramy nowych patronów oraz informacje prawne” – poinformował zarząd PFN.

źródło:

Zobacz więcej