ZUS rozpoczął wysyłkę PIT-ów za 2017 r. Rozliczenia podatku do 30 kwietnia

Termin rozliczenia podatku za 2017 r. mija 30 kwietnia (fot. PAP arch./Lech Muszyński)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2017 r. Formularze trafią do wszystkich, którzy chociaż raz otrzymali świadczenie z ZUS. Deklaracje będą wysyłane partiami aż do końca lutego.

Dla kogo niższy podatek dochodowy? Będą zmiany

Przepisy podatkowe dotyczące twórców zostaną poprawione, by wyjaśnić, komu się należą preferencje. O takich planach Ministerstwa Finansów...

zobacz więcej

Emeryci i renciści nie muszą sami składać zeznania podatkowego za zeszły rok, zrobi to za nich ZUS. Jeśli ktoś chce skorzystać z odliczeń, musi sam wysłać rozliczenie do urzędu skarbowego.

Emeryci i renciści rozliczani przez ZUS, którzy chcą jedynie przekazać 1 proc. podatku wybranej Organizacji Pożytku Publicznego muszą wysłać do US na specjalnym druku (PIT-OP). Urząd przekaże środki wskazanej organizacji.

Termin rozliczenia podatku za 2017 r. mija 30 kwietnia.

Roczne obliczenia podatku trafią do osób, które przynajmniej w grudniu 2017 roku pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i nadal to świadczenie uzyskują - (PIT-40A).

Innym drukiem będzie informacja o dochodach – wystawiana dla osób, które nie otrzymywały takich świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia. Wówczas otrzymują one druk PIT-11A.

źródło:

Zobacz więcej