ABW uderza w przestępców gospodarczych

Skarb Państwa mógł stracić nawet 6,6 mld złotych (fot. arch. PAP/ Grzegorz Michałowski)

Z 342 śledztw prowadzonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2017 r. 189 (55 proc.) dotyczyło spraw ekonomicznych i gospodarczych – wynika z danych statystycznych, do których dotarła PAP. 136 wszczęto w 2017 r., a pozostałe były kontynuowane.

„Jak kraść to miliony”. W Polsce przybywa przestępców gospodarczych

Podczas gdy ogólna liczba przestępstw spadła, to tych gospodarczych przybyło. W 2015 roku doszło do 169 tys. przestępstw gospodarczych, czyli o 6,4...

zobacz więcej

Komentując te dane, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn ocenił, że ABW w latach 2016 i 2017 „skutecznie zwalczała patologie związane z przestępstwami ekonomicznymi godzącymi w interesy Skarbu Państwa”.

– O efektywności tych działań najlepiej świadczą statystyki prowadzonych śledztw, a wymiernymi efektami ochrony interesów ekonomicznych Polski jest kwota ponad 13 mld zł. Takiej sumy przestępstw gospodarczych dotyczyły działania ABW w latach 2016-17 – podkreślił.

Według danych w wyniku tych działań zarzuty usłyszało w zeszłym roku 625 osób. Spośród 308 zatrzymanych większość (262 osoby) została ujęta przez samą Agencję, a pozostałe (46 osób) przez inne służby działające na rzecz ABW.

Przepadek mienia pochodzącego z przestępstwa. Senat poparł tzw. konfiskatę rozszerzoną

Senat poparł z poprawkami nowelizację Kodeksu karnego dotyczącą przepadku mienia pochodzącego z przestępstwa, w tym m.in. przedsiębiorstwa, które...

zobacz więcej

6,6 mld zł strat

Wartość możliwych strat Skarbu Państwa w prowadzonych przez ABW w 2017 r. sprawach gospodarczych szacowana jest na niemal 6,6 mld zł.

Żaryn powiedział, że z szacunków biura ministra koordynatora oraz ABW wynika, że w sporządzonych w 2017 r. aktach oskarżenia w sprawach prowadzonych przez Agencję, udokumentowano potencjalne straty Skarbu Państwa (według stanu na styczeń) na ok. 870 mln zł.

W 2016 r. Agencja prowadziła 144 postępowania przygotowawcze dotyczące takich przestępstw podatkowych jak wyłudzanie VAT, nieopłacanie akcyzy i ceł. W związku z tymi sprawami zatrzymano 122 osoby, ale zarzuty usłyszały łącznie 273 osoby. Działania ABW dotyczące przestępstw VAT-owskich dotyczyły kwoty przekraczającej łącznie 3,3 mld zł, a we wszystkich śledztwach gospodarczych w 2016 r. kwota ta przekroczyła 7 mld zł.

źródło:

Zobacz więcej