Grupa V4 złoży wspólną poprawkę do rozporządzenia ws. dzieci w rodzinach zastępczych

Państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4) zaproponują wspólną poprawkę do rozporządzenia regulującego kwestie związane z opieką nad dziećmi – poinformował w Parlamencie Europejskim wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

Kilkunastomiesięczna Marcelina zabrana przez Jugendamt wróci do rodziców

Dziecko trafi do rodziców pod koniec stycznia.

zobacz więcej

Chodzi o zmiany w rozporządzeniu Bruksela II bis, które dotyczy m.in. praw dzieci w trakcie procedury rozstrzygania sporów rozwodowych między małżonkami.

Podczas wysłuchania publicznego w PE dotyczącego regulacji w sprawie dzieci w rodzinach zastępczych Wójcik opowiadał o wprowadzanych w Polsce reformach. Zwracał przy tym uwagę na luki w tym zakresie na poziomie unijnym.

– To problem systemowy w całej UE, polegający na tym, że sprawa, gdzie dzieci mają być umieszczane, nie jest regulowana na poziomie prawa wspólnotowego – podkreślił wiceszef resortu sprawiedliwości.

Wójcik zwrócił uwagę na problem umieszczania dzieci z polskim obywatelstwem w rodzinach zastępczych, w których nie mówi się po polsku.

– Dziecko przechodzi traumę, gdy jest umieszczane w rodzinie, której nawet nie rozumie – mówił.

– Dlatego Grupa Wyszehradzka zaproponuje wspólnie odpowiednią poprawkę do prawa UE, która ma wypełnić istniejącą lukę w rozporządzeniu Bruksela II bis – zaznaczył Wójcik.

źródło:

Zobacz więcej