RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Portal tvp.info ujawnia: Będzie dezubekizacja w szkolnictwie wyższym

Zmiany przygotowane przez resort Jarosława Gowina to pierwsze tak kompleksowe rozliczenie się środowiska akademickiego z PRL (fot. flickr.com/thausj)
Zmiany przygotowane przez resort Jarosława Gowina to pierwsze tak kompleksowe rozliczenie się środowiska akademickiego z PRL (fot. flickr.com/thausj)

Osoby, które pracowały w organach bezpieczeństwa PRL lub z nimi współpracowały, nie będą mogły być rektorami, dziekanami czy kierownikami katedr na uczelniach. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało projekt dezubekizacyjny w szkolnictwie wyższym.

Agenci nadal na uczelniach. Środowisko apeluje o dekomunizację

Byli opozycjoniści zaapelowali do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dokonanie dekomunizacji i lustracji środowiska naukowego – informuje...

zobacz więcej

W poniedziałek projekt trafi na posiedzenie rządu. Wcześniej, bo w ubiegłą środę, ze zmianami zapoznali się senatorowie i posłowie PiS. Jak ustalił portal tvp.info, przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt ustawy zakłada kompleksową dezubekizację w szkolnictwie wyższym. Osoby, które pracują na uczelniach wyższych, a w latach PRL pracowały bądź współpracowały z organami bezpieczeństwa, nie będą mogły pełnić żadnych funkcji publicznych.

Według projektu ustawy naukowcy z „przeszłością” nie będą mogli być rektorami, prorektorami, dziekanami, prodziekanami ani kierownikami katedr. Mało tego. Według przygotowanego przez resort Jarosława Gowina projektu ustawy pracownicy i współpracownicy organów bezpieczeństwa PRL nie będą też mogli pełnić funkcji kierowniczych w Polskiej Akademii Nauk czy Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Projekt ustawy zakazuje im też bycia ekspertami współpracującymi z tymi instytucjami.

Pracownicy i współpracownicy organów bezpieczeństwa PRL nie będą mogli pracować w Radzie Doskonałości Naukowej, która powstanie w miejsce Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych.

teraz odtwarzane
Dr Fedyszak-Radziejowska: są zawody zaufania publicznego, w których tajna współpraca jest argumentem przeciw objęciu funkcji

RDN, tak jak kiedyś Centralna Komisja, będzie nadawała stopnie doktora habilitowanego oraz zajmowała się opiniowaniem projektów ustaw związanych ze szkolnictwem wyższym.

Organy bezpieczeństwa PRL określa ustawa o IPN. Zalicza się do nich m.in. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Służbę Bezpieczeństwa, jednostki Milicji Obywatelskiej, Informacje Wojskową, Wojskową Służbę Wewnętrzną czy wywiad wojskowy PRL.

Zmiany przygotowane przez resort Gowina to pierwsze tak kompleksowe rozliczenie się środowiska akademickiego z PRL.

teraz odtwarzane
R. Czarnecki: jest niepokojące, że takie „dinozaury komunistyczne” jak Jerzy Jaskiernia obejmują istotne funkcje na uczelniach

Do tej pory osoby pełniące funkcje publiczne w szkolnictwie wyższym zobligowane były tylko do składania oświadczeń lustracyjnych. Fakt ujawnienia współpracy bądź pracy w organach bezpieczeństwa nie zakazywał im pełnienia funkcji publicznych. Wyjątek stanowiło zatajenie „przeszłości” przez naukowca i złożenie fałszywego oświadczenia lustracyjnego.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej