RAPORT

Pogarda

Jacek Czaputowicz dla TVP Info: celem Polski w RB ONZ „umocnienie prawa międzynarodowego”

Polska przez dwa lata będzie niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. O związanych z tym korzyściach i wyzwaniach dla naszego kraju, mówił w specjalnym wywiadzie dla TVP Info minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Minister mówił także o stosunkach polsko-niemieckich, migracji i uruchomieniu przez UE procedury art. 7.

Historyczne wystąpienie prezydenta Dudy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

– Nie tylko agresja, ale także wszelkie próby budowania agresywnych zdolności, zawsze powinny być traktowane jako naruszenie międzynarodowych norm...

zobacz więcej

Mówiąc o zadaniach Polski w RB ONZ, Jacek Czaputowicz zaznaczył, że „przede wszystkim występujemy tutaj jako jeden z głównych podmiotów, które rozstrzygają o globalnych problemach w dziedzinie bezpieczeństwa, uczestniczymy w procesie podejmowania decyzji i mamy prawo inicjatywy”.

Jak dodał, istnieją też „pewne wyzwania”. – Musimy zreformować w pewnym sensie, czy też inaczej spojrzeć na problemy globalne, przygotować do tego naszą służbę dyplomatyczną, by odpowiednio przyczynić się do tej debaty i brać w niej aktywny udział”.

Przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa zmienia się co miesiąc. Polska obejmie je w maju bieżącego roku. Minister podkreślił, że „celem Polski na forum ONZ i Rady Bezpieczeństwa jest umocnienie prawa międzynarodowego” i właśnie to będzie tematem przewodnim polskiego przewodnictwa.

Ponad połowa Polaków popiera ubieganie się o reparacje wojenne od Niemiec

Już ponad połowa Polaków chce, by Polska domagała się reparacji wojennych od Niemiec. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez CBOS. Co trzeci...

zobacz więcej

„Niemcy naszym głównym partnerem gospodarczym”

– Niemcy są naszym głównym partnerem gospodarczym, nasza gospodarka dobrze rozwija się dzięki dobrej współpracy z Niemcami, jest zależna, można powiedzieć, od zdrowia gospodarki niemieckiej – powiedział Jacek Czaputowicz.

Jak podkreślił, chcielibyśmy żeby różnice zdań, co do oceny prawa Polski do reformowania własnego systemu, nie przeszkadzały w rozwoju wzajemnych stosunków.

– Dalekosiężne interesy są podobne, chcemy silnej Unii Europejskiej, opartej o cztery swobody, konkurencyjnej. Wydaje mi się, że istnieje szansa na stworzenie pewnej synergii w naszym działaniu i współpracy korzystnej dla obu stron.

„To wstępny etap” rozmowy o reparacji

Podczas wywiadu padło pytanie o szanse, że Niemcy zapłacą Polsce za zniszczenia podczas II wojny światowej. Minister odpowiedział, że przedstawił „stanowisko, które jest obecne w Polsce, że jest duże zainteresowanie tą kwestią, że pracuje zespół parlamentarny”.

– Namawiałem mojego partnera Sigmara Gabriela, ministra spraw zagranicznych, do pewnego otwarcia, zrozumienia tego, że w Polsce ta dyskusja się toczy – powiedział minister. Podkreślił, że jest mu wdzięczny, że na konferencji prasowej potwierdził wolę strony niemieckiej do tego żeby eksperci z obu stron zapoznali się argumentami wzajemnymi, by rozpocząć dyskusję na ten temat. Jak podkreślił, to dopiero „wstępny etap” rozmów.

Kraje UE nadal podzielone ws. migracji. KE dopuszcza głosowanie

Po kilkugodzinnej dyskusji na szczycie przywódcy UE są nadal podzieleni w kwestii podejścia do migracji. Szef KE Jean-Claude Juncker zasugerował,...

zobacz więcej

Następuje „przewartościowanie postrzegania” problemu migracji”

Minister podkreślił, że w sprawie kryzysu migracyjnego „następuje pewne przewartościowanie postrzegania tego problemu w Niemczech, w Europie Zachodniej”. – My stoimy na stanowisku, że najważniejsza jest pomoc na miejscu, że trzeba likwidować źródła migracji, czyli przyczyniać się do rozwoju gospodarczego, stabilności w tych miejscach, z których migranci przybywają do Europy, a więc w Syrii, Iraku, Afryce Północnej.

– Różnimy się co do kwestii dotyczących później redystrybucji migrantów, mamy swoje argumenty, ale spotykamy się z coraz większym zrozumieniem – dodał szef resortu SZ.

Jacek Czaputowicz w rozmowie podkreślił, że zarówno Polsce, jak i Niemcom zależy na tym, żeby „przezwyciężyć ten kryzys, to znaczy, żeby ruchy migracyjne do Europy były kontrolowane”.

Uruchomienie procedury art. 7

– Gdyby doszło do głosowania, myślę, że Polska ma duże szanse żeby tego głosowania nie przegrać – powiedział min. Jacek Czaputowicz odpowiadając na pytanie dotyczące uruchomienia przez KE procedury art. 7 wobec Polski. Jednak obawia się, że mogłoby się to zakończyć „pewnymi podziałami w ramach Unii Europejskiej”.

–Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom (…) chcemy szukać pewnego kompromisu – powiedział. Jak zaznaczył, Polska podkreśla swoje prawo do reformy sądownictwa i uważa, że „w żadnym zakresie nie łamiemy standardów Unii Europejskiej, czy prawa Unii Europejskiej”.

– Trzeba obniżyć temperaturę dyskusji, szukać porozumienia – podkreślił minister.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej