Miliardowe inwestycje. Ogłoszono ważne przetargi dla gospodarki morskiej

Gdański port ma przejść zmiany (fot. arch.PAP/Adam Warżawa)

Dwa kluczowe przetargi dla rozwoju portów i żeglugi śródlądowej zostały ogłoszone w końcówce tego roku. Pierwszy ogłosił Urząd Morski w Szczecinie na modernizację toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Drugi ogłosił Zarząd Morskiego Portu Gdańsk ws. studium wykonalności dla zagospodarowania Wisły.

Port w Gdańsku podpisał umowę o współpracy z 11 światowymi portami

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA poinformował we wtorek, że deklaracja o współpracy 12 portów została podpisana podczas międzynarodowych targów...

zobacz więcej

Szczeciński przetarg dotyczy zaprojektowania i wykonania robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin, dzięki czemu zostanie on pogłębiony do głębokości 12,5 metra.

Z kolei studium wykonalności dla zagospodarowania Wisły dotyczyć będzie odcinka od Gdańska do Warszawy oraz dróg wodnych od Warszawy do granicy z Białorusią i na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg).

Jedno z najważniejszych przedsięwzięć

Według Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej zagospodarowanie wodnych dróg śródlądowych jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć w Polsce na najbliższe lata, a jego koszt szacuje się na 70 mld zł.

W połowie ubiegłego roku rząd przyjął założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020, z perspektywą do 2030 roku. W planach tych zapisano, że do 2030 roku Odra na całej swojej długości i Wisła od Warszawy do Gdańska mają stać się międzynarodowymi szlakami żeglugowymi.

Na początku marca 2017 roku prezydent Andrzej Duda podpisał akt ratyfikacyjny europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym. Tym samym Polska zobowiązała się doprowadzić główne szlaki wodne do IV klasy żeglowności, umożliwiającej żeglugę statkom i barkom o zanurzeniu do 260 cm przez 240 dni w roku.

Nowy terminal w porcie w Gdańsku już działa. Może przyjmować największe statki

Drugie nabrzeże terminalu kontenerowego DCT zostanie uruchomione w poniedziałek. To największy tego typu obiekt w Polsce i na całym Bałtyku....

zobacz więcej

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk zapowiedział, że ambicją resortu jest nie tylko poprawa stanu żeglowności polskich rzek, ale też wzmocnienie pozycji polskich portów, tak aby ten w Gdańsku stał się dominującym miejscem przeładunków na Morzu Bałtyckim.

Program dla portów

W ministerstwie przygotowany został specjalny program dla portów, a jego głównym elementem jest budowa portu centralnego w Gdańsku, co ma pozwolić na zwielokrotnienie możliwości przeładunkowych. Z kolei w Gdyni zaplanowano rozbudowę portu zewnętrznego, co pozwoli na zwiększenie jego możliwości przeładunkowych i pozyskanie nowych klientów.

Natomiast dla portu Szczecin-Świnoujście ważna jest budowa głębokowodnego terminala kontenerowego. Ponadto rozbudowany ma być gazoport w Świnoujściu. Zostaną też wykonane prace polegające na pogłębieniu do 12,5 m toru żeglugowego Szczecin-Świnoujście.

Minister Gróbarczyk zapowiada ponadto powołanie funduszu portowego, który wspierałby finansowo rozbudowę nie tylko tych największych, ale skierowany byłby również do małych i średnich, które nie mają obecnie szansy pozyskania finansowania z programów unijnych. W ramach poprawy dostępu do polskich portów powstanie przekop przez Mierzeję Wiślaną. Przy tym projekcie prace budowlane mają rozpocząć się pod koniec przyszłego roku.

Celem działań resortu jest też odbudowa przemysłu stoczniowego w czym ma pomóc uchwalona jeszcze w ubiegłym roku tzw. ustawa stoczniowa. Zakłada ona m.in. zerową stawkę VAT na produkcję, import i wyposażenie dla statków morskich czy mniejsze obciążenia podatkowe w miejscach gdzie buduje się statki.

źródło:

Zobacz więcej