Ustawa o STIR przyjęta przez Senat. Pomoże ograniczyć wyłudzenia VAT

Celem ustawy jest ograniczenie luki w podatku VAT i walka z tzw. karuzelami VAT-owskimi (fot. Shutterstock/chrupka)

Blokowanie kont bankowych, które mogłyby służyć przestępcom, ma umożliwić tzw. ustawa o STIR, którą w piątek wieczorem bez poprawek zaakceptował Senat. Jej celem jest ograniczenie luki w podatku VAT i walka z tzw. karuzelami VAT-owskimi.

Dokument wprowadza system wymiany informacji między bankami a administracją skarbową. Umożliwi administracji dokonywanie analiz finansowych, pozwalających na identyfikację przepływów symptomatycznych dla wyłudzeń skarbowych.

Za ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych zagłosowało 85 senatorów, dwóch się wstrzymało.

Wyłudzenia VAT: analitycy wykryli 30 łańcuchów nieuczciwych firm

Od 1 marca, czyli od momentu startu Krajowej Administracji Skarbowej, wykryto 30 łańcuchów firm służących wyłudzeniom VAT. Straty Skarbu Państwa...

zobacz więcej

Potrzebne narzędzie

System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) pozwoli Krajowej Administracji Skarbowej na uzyskiwanie danych potrzebnych do odpowiednio szybkiej reakcji. Ma też pomóc w identyfikacji w systemie bankowym rachunków zakładanych przez tzw. słupy, czyli podmioty powoływane w celu popełnienia przestępstwa skarbowego.

STIR będzie analizował dane z banków i SKOK-ów oraz dane publicznie dostępne, przekazane z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP).

Na banki i SKOK-i zostanie nałożony obowiązek przekazywania do STIR niektórych danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową SKOK – w celu ustalenia wskaźnika ryzyka. Izba rozliczeniowa będzie przekazywać informacje o wskaźniku ryzyka szefowi KAS oraz bankom i SKOK-om.

„Największa katastrofa zaczęła się w 2011 r., zaczęły lawinowo rosnąć zwroty VAT-u”

– Świadomie tworzono przepisy, tzw. inwestycje legislacyjne. To sobie można w demokracji załatwić, że zamiast inwestować na rynku kapitałowym,...

zobacz więcej

Prawo do zablokowania podejrzanego rachunku

Szef KAS, w myśl nowych przepisów, będzie miał także prawo zablokowania podejrzewanego rachunku na 72 godziny, z możliwością przedłużenia blokady do 3 miesięcy, jeśli będzie podejrzenie, iż wyłudzenie będzie przekraczać równowartość 10 tys. euro. Ten mechanizm ma przeciwdziałać wyłudzeniom VAT z wykorzystaniem tzw. znikającego podatnika.

Innymi możliwymi do zastosowania instrumentami będą odmowa rejestracji i wykreślenie z urzędu podmiotu jako podatnika VAT, bez konieczności zawiadamiania tego podmiotu.

Dane przekazywane do STIR będą dotyczyły rachunków przedsiębiorców niezależnie od tego, czy są oni podatnikami VAT. Prowadzony będzie elektroniczny wykaz podmiotów, które nie zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT lub zostały wykreślone z rejestru z urzędu bez konieczności zawiadamiania tego podmiotu, albo też zostały przywrócone jako podatnicy VAT. Wykazy te będą udostępniane na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Kluczowy element w uszczelnianiu podatków

Według zamierzeń rządu system STIR ma być kluczowym elementem uszczelnienia systemu podatkowego poza rejestrem faktur i mechanizmem podzielonej płatności. Ustawa ma też być jedną z kluczowych dla osiągnięcia zakładanych wpływów budżetowych w przyszłym roku.

Ustawa o STIR ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Według wiceministra finansów Wiesława Janczyka w pierwszym półroczu powinna przynieść budżetowi 0,5 mld zł, w pierwszym pełnym roku 2,5 mld zł, w kolejnym roku 3 mld zł, a w ciągu 10 lat – 47,5 mld zł.

źródło:

Zobacz więcej