Beczka prochu? Rekordowa liczba salafitów w Niemczech

Salafici działają w konspiracji (fot. Thomas Lohnes/Getty Images)

Federalny Urząd Ochrony Konstytucji alarmuje, że w Niemczech liczba salafitów, czyli islamskich fundamentalistów, osiągnęła „rekordowy poziom”. Przedstawiając dane kontrwywiad cywilny ocenił, że stały wzrost wskazuje na „utrzymującą się atrakcyjność ideologii salafizmu”.

„Fundamentalizm jest czymś dobrym. Znaczy, że mam dobry fundament”. „Po prostu” o islamskim radykalizmie w Niemczech

zobacz więcej

Z danych urzędu wynika, że w grudniu ubiegłego roku w Niemczech żyło 9,7 tys. salafitów, zaś obecnie jest ich już 10,8 tys.

Szef kontrwywiadu Hans-Georg Maassen wyjaśnił, że obok „rekordowego poziomu” wyznawców niebezpiecznej odmiany islamu, wysoce niepokojącym zjawiskiem jest postępujące rozczłonkowanie i prywatyzacja tego ruchu. Przyznał, że stawia to szczególne wyzwania przed niemieckimi tajnymi służbami, z Federalnym Urzędem Ochrony Konstytucji na czele.

Służby zwróciły uwagę, że salafici zmienili sposób działania. Rzadziej angażują się w akcje uliczne, w rodzaju patroli samozwańczej, islamskiej „Policji Szariatu” czy rozdawania przechodniom ulotek i egzemplarzy Koranu.

Wiadomo również, że fundamentaliści unikają gromadzenia się w meczetach, w których imamowie nawołują do otwartego występowania przeciwko „niewiernym” i zachodniemu stylowi życia oraz nie wstępują do radykalnych islamskich organizacji oraz stowarzyszeń monitorowanych przez służby. Zwykle spotykają się w niewielkich, zakonspirowanych grupach, tworzonych poprzez media społecznościowe.

źródło:
Zobacz więcej