RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Sejm zdecydował: 15 sędziów KRS mają wybierać posłowie

Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 237 posłów (fot. PAP/Bartłomiej Zborowski)

Sejm będzie wybierał 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa będących sędziami - przewiduje nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy, którą w piątek uchwalił Sejm. Teraz trafi ona do Senatu.

Sejm uchwalił nową ustawę o Sądzie Najwyższym

Sejm uchwalił w piątek nową ustawę o Sądzie Najwyższym autorstwa prezydenta Andrzej Dudy. SN będzie z udziałem ławników badał skargi nadzwyczajne...

zobacz więcej

Za całością ustawy, wraz z przyjętymi wcześniej poprawkami, głosowało 237 posłów, przeciw było 166, a 22 wstrzymało się od głosu. Wcześniej przyjęto niemal wszystkie poprawki PiS; odrzucono zaś poprawki i wnioski mniejszości klubów opozycyjnych.

Nowela ustawy o KRS wprowadza wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm; dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów – głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku klinczu głosowano by na tę samą listę, a o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Najważniejsza z 10 przyjętych poprawek PiS wykreśliła zapis, że możliwych kandydatów do KRS mogliby zgłaszać – oprócz grup 25 sędziów – grupy 25 prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Według innej poprawki PiS, kadencja nowych członków Rady-sędziów co do zasady ma zaczynać się dzień po ich wyborze.

Nowelizacja głosi ponadto, że marszałek Sejmu - nie wcześniej niż na 120 i nie później niż na 90 dni przed upływem kadencji członków Rady wybranych spośród sędziów obwieszcza w „Monitorze Polskim” o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członków Rady. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydata będzie – poza grupami 25 sędziów – także grupa co najmniej dwóch tys. obywateli.

Według przepisu przejściowego zaś, procedurę zgłaszania kandydatów, którzy mają zastąpić obecnych członków Rady-sędziów, marszałek Sejmu rozpoczyna nie później niż w trzy dni od wejścia tej noweli w życie, a kandydatów zgłasza się w 14 dni od obwieszczenia w „Monitorze Polskim”. Mandat obecnych sędziów-członków KRS trwa do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kadencji nowych członków Rady, „nie dłużej jednak niż przez 90 dni od dnia jej wejścia w życie”.

Wcześniej w piątek Sejm uchwalił nową ustawę o Sądzie Najwyższym, której projekt także został złożony przez prezydenta Dudę. Głosowania ws. nowelizacji ustawy o KRS – podobnie jak wcześniejsze odnoszące się do przepisów o SN – miały burzliwy przebieg.

Opozycja chciała odroczenia głosowań, argumentując, że „nie znamy jeszcze ogłoszonej dziś opinii Komisji Weneckiej ws. KRS”.

Duda złożył projekt nowelizacji ustawy o KRS – oraz projekt ustawy o SN – w końcu września br. W lipcu zawetował nową ustawę o SN i nowelę ustawy o KRS, wytykając im m.in. częściową niekonstytucyjność. Zapowiedział wtedy, że w dwa miesiące przedstawi własne projekty. Uzasadniając weto ws. KRS prezydent podkreślał, że aprobuje ogólną ideę zmian, ale wybór sędziów do Rady przez Sejm wymaga większości 3/5 głosów, co będzie „wyrazem konsensusu różnych ugrupowań zasiadających w parlamencie”.

Przez kilka tygodni ws. prezydenckich projektów o SN, oraz o KRS, trwały rozmowy między przedstawicielami PiS i Andrzeja Dudy. Były też spotkania prezydenta i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

źródło:

Zobacz więcej