PiS popiera projekt o Służbie Ochrony Państwa; PO, N i PSL krytyczne

Służba Ochrony Państwa ma zastąpić Biuro Ochrony Rządu (fot. arch.)

PO i Nowoczesna chcą odrzucenia projektu powołującego, w miejsce BOR, nowej formacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie - Służby Ochrony Państwa, krytykuje go PSL. Zmiany popiera PiS. Kukiz'15 jeszcze nie podjął decyzji.

W czwartek posłowie debatowali nad rządowym projektem ustawy o SOP. Komisja administracji i spraw wewnętrznych we wtorek zaopiniowała projekt pozytywnie.

Projekt popiera PiS

Służba Ochrony Państwa będzie posiadała realne uprawnienia do ochrony osób i budynków – oświadczył Arkadiusz Czartoryski (PiS) podczas debaty nad rządowym projektem o powołaniu – w miejsce Biura Ochrony Rządu – Służby Ochrony Państwa.

Czartoryski podkreślił, że SOP będzie miał odpowiednie uprawnienia, aby „realnie chronić osoby i ważne budynki”.

– Nowa ustawa o SOP czerpie z tego dorobku BOR, który był dobry. Zachowuje wszystkie dobre elementy a odrzuca wadliwe elementy, które były już u zarania BOR – powiedział Czartoryski.

Wskazał, że Służba będzie mieć uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze. – Ale nie w takim zakresie, jak policja, i inne służby specjalne – zapewnił.

Jak podkreślił Czartoryski w związku z narastającym zagrożeniem terrorystycznym, konieczna jest „aktywna” odpowiedź. – Zagrożenia terrorystyczne są w naszej części świata coraz bardziej zuchwałe. To są wyzwania bardzo poważnie i musimy na nie aktywnie odpowiedzieć i dlatego jest ta ustawa – dodał.


PiS i Kukiz’15 za zmianą BOR w SOP; opozycja krytyczna wobec projektu

PO chce odrzucenie projektu o SOP

Platforma Obywatelska wnosi o odrzucenie projektu o Służbie Ochrony Państwa – oświadczył w czwartek w Sejmie Marek Biernacki, podczas debaty nad rządowym projektem o powołaniu – w miejsce Biura Ochrony Rządu – Służby Ochrony Państwa.

Jak mówił Biernacki, Klub PO bardzo krytycznie ocenia wprowadzenie uprawnień operacyjno-rozpoznawczych dla SOP. Zaznaczył, że BOR nie posiadał takich uprawnień.

Zgodnie z projektem funkcjonariusze SOP będą mogli przeprowadzać czynności operacyjno-rozpoznawcze w celu pozyskiwania informacji o zagrożeniach dotyczących chronionych osób i obiektów, a także rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw im zagrażających.

– Rozpoznanie i zapobieganie to domena innych służb, przede wszystkim policji, ABW, czasami Służby Wywiadu, Straży Granicznej i CBA. Twórcy projektu albo nie zdają sobie sprawy, na czym polegają uprawnienie operacyjno-rozpoznawcze, kojarzą je z podsłuchami, werbowaniem agentów albo świadomie chcieliby wykorzystać fragmenty owych czynności do inwigilacji ciekawych osób – powiedział Biernacki.

Zwrócił uwagę, że w związku z „tak szybkim pracami legislacyjnymi” istnieje ryzyko wprowadzenie chaosu kompetencyjnego dotyczącego uprawnień służb.

– Istnieje niebezpieczeństwo, że poprzez te szybkie prace legislacyjne wprowadzimy chaos kompetencji, który będzie wpływać na bezpieczeństwo Polaków i będzie wchodził bardzo głęboko w prawa człowieka i obywatela – podkreślił Biernacki.

Poinformował, że klub PO składa trzy poprawki do projektu. Pierwsza dotyczy rozszerzenia ochrony prezydenta, druga umożliwia bez żadnych okresów przejściowych przejście obecnym funkcjonariuszom BOR do SOP. Trzecia poprawka dotyczy tego, aby SOP po zakończeniu działań operacyjno-rozpoznawczych wobec danej osoby obowiązkowo informowała ją o tym, że takie działania były prowadzone.

Biernacki poinformował także, że PO wnosi o odrzucenie w drugim czytaniu projektu ustawy.


Służba Ochrony Państwa w miejsce BOR. Rząd przyjął projekt ustawy

Kukiz'15: reforma BOR jest konieczna

Reforma Biura Ochrony Rządu jest konieczna – ocenił w czwartek w Sejmie poseł Kukiz'15 Bartosz Józwiak podczas debaty nad projektem ustawy o Służbie Ochrony Państwa.

W ocenie przedstawiciela Kukiz'15 od momentu powołania BOR „pojawiały się coraz szersze zarzuty co do funkcjonowania tej formacji”. – Duża ich część wynikała z przepisów i uwarunkowań nieprzystających do rzeczywistości – powiedział Józwiak.

Poseł poparł zaproponowane w rządowym projekcie ustawy rozwiązania zmierzające do zwiększenia możliwości dofinansowania i „dosprzętowienia” nowej formacji. Jednocześnie, jak mówił, projekt „w niektórych przypadkach zwiększa zbyt szeroko” kompetencje SOP.

Zapowiedział, że decyzję w sprawie głosowania jego klub podejmie po dalszej dyskusji w sejmowej komisji.


Rząd zajmie się ustawą powołującą w miejsce BOR Służbę Ochrony Państwa

Nowoczesna chce odrzucenie projektu o SOP

Klub Nowoczesna złożył wniosek o odrzucenie rządowego projektu ustawy o powołaniu, w miejsce Biura Ochrony Rządu, nowej formacji: Służby Ochrony Państwa – poinformował poseł tego klubu Jerzy Meysztowicz.

– W tym projekcie jest ujęte zwiększenie ochrony pana prezydenta i to jest rozsądne, ale martwi nas to, że podczas konsultacji nie zostały uwzględnione negatywne opinie do tego projektu – powiedział Meysztowicz.

Poseł przypomniał, że rządowy projekt negatywnie zaopiniował SN, GIODO i Panoptykon. – PiS czasami na dobry pomysł, ale później, jak chce go wprowadzić w życie, to zaczynają się problemy. I tak jest z tą ustawą – ocenił przedstawiciel Nowoczesnej, składając wniosek o odrzucenie projektu w II czytaniu. 1.08.2017


BOR wymaga głębokich zmian. W jego miejsce powstanie Służba Ochrony Państwa

PSL przeciw projektowi o Służbie Ochronie Państwa

Zaproponowanych rozwiązań nie możemy poprzeć i nie poprzemy, likwidacja Biura Ochrony Rządu jest wielkim błędem – świadczył Zbigniew Sosnowski PSL.

– Z całą stanowczością oświadczam, że zaproponowanych rozwiązań nie możemy poprzeć i nie poprzemy. Strona rządowa przyjęła od jakiegoś czasu metodę, że pozostaje głucha na argumenty o nieracjonalności, jak i szkodliwości kierowanego do wysokiej izby przedłożenia – powiedział Sosnowski.

– Likwidacja Biura Ochrony Rządu jest wielkim błędem (...) BOR można przeorganizować, doposażyć, wyposażyć funkcjonariuszy w najnowocześniejszy sprzęt, dokonać przeglądu kadrowego, wzmocnić liczebnie obecny stan kadrowy a istniejące obiekty i infrastrukturę odremontować i unowocześnić – dodał.

Zwrócił uwagę, że szef MSWiA zapowiada pełną gotowość nowej służby „dopiero” za 5 lat. – To jest niewyobrażalny skandal graniczący albo z daleko posuniętą lekkomyślnością albo wprost z celowym działaniem – ocenił.

Jak mówił, żadna ze zgłaszanych przez kluby opozycyjne poprawek nie została przyjęta. – W naszej ojczyźnie funkcjonuje nadmiar służb specjalnych o charakterze policyjnym i uważam, że to w ramach BOR należy wprowadzić szybkie działania naprawcze a nie tworzyć nową instytucję – dodał Sosnowski.


BOR: szkolenia funkcjonariuszy z techniki jazdy – bez elementów niejawnych

MSWiA: chodzi o bezpieczeństwo

Powołanie nowej formacji, w miejsce BOR, ma zapewnić jej skutecznie działanie; chodzi o to żeby usprawnić tę służbę i żeby było bezpiecznie – mówił w Sejmie wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński podczas debaty nad projektem ustaw o Służbie Ochrony Państwa.

Wiceminister mówiąc o potrzebie zmian przekonywał, że są one niezbędne m.in. ze względu na wieloletnie zaniedbania w Biurze Ochrony Rządu. Zapowiedział, że MSWiA „będzie konsekwentne we wzmacnianiu nowej formacji”.

Zieliński odniósł się do zarzutów posłów opozycji, którzy krytykowali zapisy projektu, według których funkcjonariusze SOP będą mogli przeprowadzać czynności operacyjno-rozpoznawcze. Mówił, że podobne uprawnienia mają służby ochronne w innych krajach m.in. w Australii, Kanadzie, USA, Wlk. Brytanii, Estonii, Słowacji, Rumunii oraz w Niemczech. – Im te uprawnienia pomagają, a nie przeszkadzają – powiedział Zieliński.


Szef MSWiA: audyt pokazał zaniedbania i niedofinansowane BOR

Służba ta ma realizować nowe zadania

W Służbie Ochrony Państwa, ma pracować 3 tys. osób (w BOR jest ponad 2 tys. etatów).

W myśl projektu, zadania SOP nie będą ograniczały się do działań ochronnych. Służba ta ma realizować nowe zadania, polegające na rozpoznawaniu i zapobieganiu przestępstwom m.in. przeciwko Polsce, życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, bezpieczeństwu w komunikacji, porządkowi publicznemu, zamachom i czynnej napaści, skierowanym przeciwko ochranianym osobom oraz bezpieczeństwu ochranianych obiektów.

Zgodnie z projektem funkcjonariusze SOP będą mogli przeprowadzać czynności operacyjno-rozpoznawcze w celu pozyskiwania informacji o zagrożeniach dotyczących ochronionych osób i obiektów, a także rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw im zagrażających. Jak podkreśla MSWiA, w ten sposób SOP nie będzie uzależniona od informacji uzyskiwanych od innych służb, co wpłynie korzystnie na szybkość i efektywność jej działania.

Komendant SOP ma otrzymać status centralnego organu administracji rządowej, co – według projektodawców - ma przyspieszyć i usprawnić proces decyzyjny. Projekt zakłada powołanie administratora bezpieczeństwa informacji przetwarzanych przez SOP. Szef MSWiA ma przedstawiać corocznie Sejmowi i Senatowi informację dotyczącą kontroli operacyjnej.

źródło:

Zobacz więcej