NSA oddalił skargi osób, których prezydent nie powołał na sędziów

Sędzia podkreślił, że kompetencje głowy państwa nie są działalnością administracyjną (fot. arch/PAP/Marcin Bielecki)

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi czterech osób, którym prezydent Andrzej Duda odmówił powołania na sędziów. Wcześniej skargi te odrzucił Wojewódzki Sąd Administracyjny, zaś odwołanie od tej decyzji trafiło do NSA.

KRS pisze do prezydenta ws. niepowołania 10 sędziów

O uzasadnienie czerwcowego postanowienia w sprawie niepowołania 10 sędziów i przedstawienie „rzeczywistych przyczyn” tej odmownej decyzji zwróciła...

zobacz więcej

– Kompetencje głowy państwa nie są działalnością administracyjną – powiedział w uzasadnieniu postanowienia NSA sędzia Roman Ciąglewicz. Dodał, że rozpatrywana kwestia nie miała charakteru administracyjnego lecz ustrojowy, w którym uprawniony organ państwowy dokonuje obsady stanowisk innej władzy, w tym przypadku władzy sądowniczej. Postanowienie NSA jest prawomocne.

W czerwcu 2016 r. Krajowa Rada Sądownictwa otrzymała postanowienie prezydenta o odmowie powołania 10 kandydatów wskazanych przez Radę do pełnienia urzędu sędziego. Postanowienie nie zawierało uzasadnienia. Część niepowołanych złożyła skargi do WSA w Warszawie.

W grudniu 2016 r. WSA odrzucił obie skargi, nie przyjmując ich do rozpoznania. – Kompetencja prezydenta RP zarówno w zakresie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, jak i odmowy powołania, jest specjalną prerogatywą prezydenta RP jako głowy państwa. Jest to czynność niezawisła i dyskrecjonalna, która nie podlega kontroli sądu administracyjnego – uznał wtedy WSA.

Skargi skierowali także Rzecznik Praw Obywatelskich i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Do sprawy przed NSA przystąpiło również Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”.

źródło:

Zobacz więcej