ONR chce delegalizacji Partii Razem za łamanie konstytucji

Zdaniem Krejckanta działalność Partii Razem stoi w sprzeczności z konstytucyjnym zakazem działalności partii odwołujących się do totalitarnych metod (fot. arch. PAP/Radek Pietruszka)

O zainicjowanie procedury zmierzającej do delegalizacji Partii Razem zwrócił się do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry kierownik główny ONR Aleksander Krejckant. – Apel jest absurdalny; jesteśmy partią demokratycznej lewicy – przekonuje rzeczniczka Razem Dorota Olko.

Organizatorzy Marszu Niepodległości: Prezydent Warszawy wprowadza chaos informacyjny

– Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wprowadziła chaos informacyjny – uważa rzecznik ONR Tomasz Kalinowski. W ten sposób skomentował...

zobacz więcej

Zdaniem Krejckanta działalność Partii Razem stoi w sprzeczności z konstytucyjnym zakazem działalności partii odwołujących się do totalitarnych metod i praktyk m.in. komunizmu.

Jako absurdalny zarzut ten określiła w komentarzu Dorota Olko. – Jesteśmy partią demokratycznej lewicy i od początku istnienia konsekwentnie potępiamy wszelki autorytaryzm – zaznaczyła. Jak dodała, o ile w ugrupowaniu reprezentowane są różne nurty myśli lewicowej, to „żaden z nich nie odwołuje się do systemu totalitarnego, jaki panował w ZSRR i innych krajach bloku wschodniego”.

Opiera się o środowiska komunistyczne

W liście otwartym skierowanym do zwierzchnika prokuratury Krejckant zarzucił Partii Razem, że opiera się na środowiskach wprost odwołujących się do idei komunistycznych.

– Istnienie tego rodzaju partii politycznych stoi jawnie w sprzeczności z panującym w Polsce porządkiem prawnym. Konstytucja RP już w art. 13 zakazuje istnienia w Polsce partii politycznych odwołujących się m.in. właśnie do komunizmu – przekonuje szef ONR.

Jak wskazał, organem, który orzeka o zgodności z konstytucją celów lub działalności partii jest Trybunał Konstytucyjny, a jednym z podmiotów wskazanych w ustawie zasadniczej jako uprawnione do składania wniosków do Trybunału w tej sprawie jest Prokurator Generalny.

Oficjalne stanowisko, a praktyka

Według Krejckanta choć liderzy Partii Razem „oficjalnie odcinają się od komunistycznych inklinacji”, to „coraz częściej pojawiają się dowody zaprzeczające ich twierdzeniom”.

Art. 13 stanowi, że zakazane jest istnienie „partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa”.

W przeszłości powoływano się na niego wnioskując o wszczęcie procedury legalizacji wobec ONR. Z wnioskami takimi wystąpiła do Ziobry m.in. Platforma Obywatelska, Nowoczesna, a także – dwukrotnie – prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

źródło:

Zobacz więcej