Komisja Europejska proponuje reformę unii gospodarczej i walutowej

KE zaproponowała w środę stworzenie „nowych instrumentów budżetowych” (fot. Chung Sung-Jun/Getty Images)

Komisja Europejska zaproponowała w środę utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego, powołanie Europejskiego Ministra Gospodarki i Finansów oraz stworzenie „nowych instrumentów budżetowych” dla strefy euro. Są to główne założenia reformy unii gospodarczej i walutowej.

W 2018 roku powstanie unia bankowa? „Taki pomysł to mrzonki”

Jako „mrzonki” określa pomysł unii bankowej wiceszef sejmowej komisji finansów Janusz Szewczak (PiS). Jego zdaniem taka unia musiałaby „wziąć na...

zobacz więcej

– Po latach kryzysu nadszedł czas, abyśmy wzięli przyszłość Europy w swoje ręce. Obecny silny wzrost gospodarczy zachęca nas do działań, które sprawią, że unia gospodarcza i walutowa będzie bardziej zjednoczona, efektywna oraz demokratyczna i przynosić będzie korzyści wszystkim obywatelom. Najlepszy czas na naprawę dachu jest teraz, póki świeci słońce – powiedział szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

Pierwszym elementem propozycji jest utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego, opartego na strukturze Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS).

Zadaniem Funduszu byłoby pomaganie państwom strefy euro znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Ponadto, byłby on pożyczkodawcą ostatniej instancji, aby ułatwić restrukturyzację oraz uporządkowaną likwidację tych banków, które mają poważne trudności finansowe. Od wielu miesięcy w UE toczy się debata na temat osobnego budżetu dla strefy euro.

W tym kontekście KE zaproponowała w środę stworzenie „nowych instrumentów budżetowych” dla unii walutowej. W propozycji KE nakreśliła też „wizję stworzenia pewnych funkcji budżetowych niezbędnych dla strefy euro i całej UE w ramach obecnych i przyszłych finansów publicznych UE”.

Trzecia propozycja to powołania Europejskiego Ministra Gospodarki i Finansów, który mógłby sprawować obowiązki wiceprzewodniczącego KE i zarazem przewodzić eurogrupie. Powołanie takiego ministra – zdaniem KE – jest możliwe w ramach obowiązujących Traktatów UE.

„To nowe stanowisko zwiększyłoby spójność, efektywność, przejrzystość a także możliwość demokratycznego rozliczania i kształtowania polityki gospodarczej w UE i strefie euro, przy pełnym poszanowaniu kompetencji krajowych” – podkreśliła KE.

źródło:

Zobacz więcej