RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Elżbieta Rafalska odznaczona przez Węgrów. Minister otrzymała Krzyż Średni Orderu Węgierskiego

To jedno z najwyższych węgierskich odznaczeń państwowych (fot. tt/@ Ministerstwo Rodziny)
To jedno z najwyższych węgierskich odznaczeń państwowych (fot. tt/@ Ministerstwo Rodziny)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska odebrała w poniedziałek Krzyż Średni Orderu Węgierskiego. Odznaczenie zostało nadane przez prezydenta Węgier Janosa Adera. To jedno z najwyższych węgierskich odznaczeń państwowych, jakie może otrzymać cudzoziemiec.

„Polska zawsze może liczyć na Węgry, jeżeli zostanie poddana próbie oskarżenia”

– Polska zawsze może liczyć na Węgry, jeżeli kiedykolwiek zostanie poddana jakiejś próbie oskarżenia w Unii Europejskiej lub pozostałych...

zobacz więcej

Krzyż Średni Orderu Węgierskiego został przyznany Elżbiecie Rafalskiej w dowód uznania za działalność na rzecz umacniania i rozwój relacji węgiersko-polskich w obszarze polityki rodzinnej i społecznej. Odznaczenie wręczyła w poniedziałek w ambasadzie Węgier sekretarz stanu ds. rodziny i młodzieży w Ministerstwie Zasobów Ludzkich Węgier Katalin Novak.

– Naszym zadaniem nie jest to, żebyśmy oceniali panią minister, my możemy tylko chylić czoła, ukłonić się, wyrazić szacunek i wdzięczność za wszystko, co pani minister robi. Mówi się teraz, że Europa jest kontynentem pustych kolebek. Tyczy się to i Węgier, i Polski. Po prostu nie rodzi się tak dużo dzieci, żebyśmy mogli przetrwać. Naszym zadaniem jest postawić pytanie, dlaczego tak się dzieje – mówiła Katalin Novak.

Rodzina fundamentem społeczeństwa

Węgierska wiceminister podkreśliła, że Polacy i Węgrzy zgadzają, że rodzina jest fundamentem społeczności. – Pracujemy nad tym, żeby uczynić tę rodzinę jak najsilniejszą. Pani minister w rządzie polskim otrzymała takie właśnie zadanie, by każdego dnia pracować na rzecz rodziny i widzimy tego efekty – dodała Novak.

Zaznaczyła również, że Polska jest dla Węgier „świetnym sojusznikiem”, minister Rafalską zaś od pierwszej chwili traktuje jako przyjaciela.

– Bardzo dziękuję polskiemu rządowi – Elżbieto, tobie szczególnie – dziękuje za to, że stoicie obok nas w tej ciężkiej walce, którą teraz musimy toczyć w Europie. I życzę nam wszystkim, żebyśmy jak najdłużej zdołali ramię w ramię walczyć w tej walce, i w miarę możliwości po stronie rządowej – mówiła węgierska wiceminister.

Węgrzy pierwsi przeciwstawili się polityce UE


Elżbieta Rafalska przypomniała, że to Węgry są dla Polski punktem odniesienia i narodem, który w „europejskiej polityce rodzinnej pierwszy przetarł szlaki pewnej odrębności tej polityki, polityki rodzinnej opartej o wartości, o fundament, o tożsamość”.

Rafalska zaznaczyła, że kontakty pomiędzy Polską a Węgrami nie ograniczają się jedynie do polityki rodzinnej. Przypomniała także o współpracy w Grupie Wyszehradzkiej.

źródło:

Zobacz więcej